"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2018 год - Консорциум "ISKER" ТОО

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 16.02.2018 17:07 (16.02.2018 17:07)

На <<  2018  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 153 ішінен 153
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО017.22.13подностар, табақшалар, тарелкалар мен шыны аяқтар және қағаз бен қатырма қағаздан жасалған ұқсас бұйымдарподносы, блюда, тарелки и чашки и изделия аналогичные бумажные или картонные79622800149 625.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.12.22әйелдерге немесе қыз балаларға арналған шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, жұмыс пиджактарыбрюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, женские или для девочек79615180 803.57231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.19.23қол орамалдар, шәлілер, бөкебайлар, бетперделер, галстуктар, мойын бөкебайлары, қолғаптар және өзге де дайын киім бөлшектері; басқа топтамаларға енгізілмеген, трикотаждан басқа тоқыма материалдардан жасалған киім бөлшектері немесе киім аксессуарларыплатки носовые, шали, шарфы, вуали, галстуки, шарфы шейные, перчатки и предметы одежды готовой прочие; части одежды или аксессуаров к одежде, из материалов текстильных, кроме трикотажных, не включенные в другие группировки796352182 064.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.19.30резеңкеден (эбониттен басқа) жасалған құбырлар, түтікшелер, тармақтар мен шлангілертрубы, трубки, рукава и шланги из резины (кроме эбонита)7967191 940.66231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.12.20гидравликалық күш беретін жабдықтардың бөліктерічасти оборудования гидравлического силового7962192 857.15231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО017.22.13подностар, табақшалар, тарелкалар мен шыны аяқтар және қағаз бен қатырма қағаздан жасалған ұқсас бұйымдарподносы, блюда, тарелки и чашки и изделия аналогичные бумажные или картонные79630000196 875.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.29.22пластмассадан жасалған өздігінен желімденетін ленталар, тақталар, кесінділер, табақтар, пленка, жұқалтыр және өзге де жазық формалар, өзгелерленты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие плоские формы, самоклеящиеся из пластмасс, прочие73653199 740.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.22.11басқа топтамаларға енгізілмеген талдар мен көтергіштертали и подъемники, не включенные в другие группировки79629202 070.40231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.19.23қол орамалдар, шәлілер, бөкебайлар, бетперделер, галстуктар, мойын бөкебайлары, қолғаптар және өзге де дайын киім бөлшектері; басқа топтамаларға енгізілмеген, трикотаждан басқа тоқыма материалдардан жасалған киім бөлшектері немесе киім аксессуарларыплатки носовые, шали, шарфы, вуали, галстуки, шарфы шейные, перчатки и предметы одежды готовой прочие; части одежды или аксессуаров к одежде, из материалов текстильных, кроме трикотажных, не включенные в другие группировки715240202 800.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.21.29пластмассадан жасалған өзге де құбырлар, түтіктер, шлангілер мен фитингтертрубы, трубки, шланги и фитинги из пластмасс прочие77847206 702.68231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО015.20.31металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киімдеробувь с подноском защитным металлическим71525206 744.70231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.40механикалық жетекпен жабдықталған немесе жабдықталмаған қол аспаптарына немесе станоктарға арналған ауыстырмалы бөліктерічасти сменные для ручных инструментов, оснащенных или не оснащенных приводом механическим, или для станков79620207 923.36231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО036.00.11ауыз сувода питьевая796555208 125.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.12.22әйелдерге немесе қыз балаларға арналған шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, жұмыс пиджактарыбрюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, женские или для девочек79618220 580.36231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО036.00.11ауыз сувода питьевая796615230 625.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.30басқа қол аспабыинструмент ручной прочий79635231 020.63231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО029.32.30автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарычасти и принадлежности автомобильные79618233 276.79231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО031.01.12кеңселік ағаш жиһазмебель офисная деревянная79611243 150.52231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО032.99.11қорғаныш бас киімдер және өзге де қорғаныш заттаруборы головные защитные и предметы защитные прочие796523249 450.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО017.22.11қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткаларбумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного7367518251 719.29231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.32.14кернеуі 1000 в жоғары өзге де (жоғары вольтты) электр сымдары мен кабелдеріпровода и кабели электрические на напряжение свыше 1000 в (высоковольтное) прочие006300252 731.79231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.40механикалық жетекпен жабдықталған немесе жабдықталмаған қол аспаптарына немесе станоктарға арналған ауыстырмалы бөліктерічасти сменные для ручных инструментов, оснащенных или не оснащенных приводом механическим, или для станков796855266 504.47231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО017.21.13қағаздан немесе бүрмеленген қатырма қағаздан жасалған қораптар, жәшіктер және сөмкелеркоробки, ящики и сумки из бумаги или картона гофрированных796586271 267.49231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.30басқа қол аспабыинструмент ручной прочий796617272 562.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.21.30өзге материалдармен арматураланбаған немесе құрамдастырылмаған пластмассадан жасалған тақталар, табақтар, пленка, жұқалтыр мен кесінділерплиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, неармированные или некомбинированные с материалами прочими73613278 571.43231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО029.32.30автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарычасти и принадлежности автомобильные79631279 696.43231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.40механикалық жетекпен жабдықталған немесе жабдықталмаған қол аспаптарына немесе станоктарға арналған ауыстырмалы бөліктерічасти сменные для ручных инструментов, оснащенных или не оснащенных приводом механическим, или для станков79636284 035.71231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО017.22.11қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткаларбумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного7368514285 080.36231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.12.22әйелдерге немесе қыз балаларға арналған шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, жұмыс пиджактарыбрюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, женские или для девочек79626307 366.07231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.23.11орам немесе тақталар түріндегі пластмассадан жасалған еден, қабырға және төбеге арналған жабындарпокрытия для пола, стен и потолка из пластмасс, в рулонах или в форме плиток05541323 571.43231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.11басқа топтамаларға енгізілмеген, қара металдардан жасалған кескіш бұрандасы бар бұйымдаризделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки166916356 566.07231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.20.40компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарычасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации7968362 813.89231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.32.131000 в артық емес кернеуге есептелген (төмен вольтты) электр сымдары мен кабелдеріпровода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные)006180364 821.43231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО029.32.30автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарычасти и принадлежности автомобильные796134379 955.36231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.59.41майлайтын материалдарматериалы смазочные79650394 604.40231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.20.40компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарычасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации79630405 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.30.22бояулар мен лактар; дайын сиккативтеркраски и лаки; сиккативы готовые166149408 375.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.10.11металл құймалардағы, кесектердегі немесе өзге де бастапқы пішіндегі қайта балқытылған, құйылған немесе жалтыр шойынчугун передельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в виде форм первичных прочих7962414 283.04231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.13іштен жанатын қозғалтқыштарға арналған майлы, жанармай және ауаны сіңіретін сүзгілерфильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания7963417 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.11.23қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарконструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия79684429 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.13.32ауа немесе вакуумдық сорғылардың, ауа немесе газ сығымдағыштарының, желдеткіштердің, ауа соратын шкафтардың бөліктерічасти насосов воздушных или вакуумных, компрессоров воздушных или газовых, вентиляторов, шкафов вытяжных79638457 135.71231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.32.14кернеуі 1000 в жоғары өзге де (жоғары вольтты) электр сымдары мен кабелдеріпровода и кабели электрические на напряжение свыше 1000 в (высоковольтное) прочие006900459 910.71231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.12қара металдардан жасалған өзге де кеспейтін бекіту бұйымдарыизделия крепежные ненарезные из металлов черных прочие7962400464 700.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.12.20гидравликалық күш беретін жабдықтардың бөліктерічасти оборудования гидравлического силового7968475 178.57231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.11.15резеңке камералар, көлемді немесе жастықшалы шиналар, ауыстырмалы протекторлар және жиек ленталаркамеры резиновые, шины массивные или подушечные, протекторы сменные и ленты ободные7964475 200.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.12.22әйелдерге немесе қыз балаларға арналған шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, жұмыс пиджактарыбрюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, женские или для девочек79642506 250.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.12.20гидравликалық күш беретін жабдықтардың бөліктерічасти оборудования гидравлического силового8394510 237.41231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.22.19көтергіш-көлік және жүкті тиеу-түсіру жабдықтарының бөліктерічасти оборудования подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного7963512 018.10231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО015.20.31металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киімдеробувь с подноском защитным металлическим71563520 598.10231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.11.11жаңа пневматикалық резеңке шиналаршины резиновые пневматические новые7961564 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.12.20гидравликалық күш беретін жабдықтардың бөліктерічасти оборудования гидравлического силового7964565 728.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.23.11орам немесе тақталар түріндегі пластмассадан жасалған еден, қабырға және төбеге арналған жабындарпокрытия для пола, стен и потолка из пластмасс, в рулонах или в форме плиток0553600568 928.57231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.93.14шеге, жапсырма шегелер, сызба жапсырма шегелері, қапсырма шегелер және осыған ұқсас бұйымдаргвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и изделия аналогичные7966000591 964.29231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.40механикалық жетекпен жабдықталған немесе жабдықталмаған қол аспаптарына немесе станоктарға арналған ауыстырмалы бөліктерічасти сменные для ручных инструментов, оснащенных или не оснащенных приводом механическим, или для станков796276596 213.73231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.19.23қол орамалдар, шәлілер, бөкебайлар, бетперделер, галстуктар, мойын бөкебайлары, қолғаптар және өзге де дайын киім бөлшектері; басқа топтамаларға енгізілмеген, трикотаждан басқа тоқыма материалдардан жасалған киім бөлшектері немесе киім аксессуарларыплатки носовые, шали, шарфы, вуали, галстуки, шарфы шейные, перчатки и предметы одежды готовой прочие; части одежды или аксессуаров к одежде, из материалов текстильных, кроме трикотажных, не включенные в другие группировки715431599 625.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО016.21.22блоктар, тақталар, діңгектер немесе профильдер түріндегі сығымдалған ағашдревесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилей796300629 464.29231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.59.41майлайтын материалдарматериалы смазочные79682647 182.45231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.43жазу құрылғысыз электр шамаларын өлшеуге арналған аспаптар және аппаратураприборы и аппаратура для измерения электрических величин без устройства записывающего8391655 947.90231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.20.13басқа топтамаларға енгізілмеген, отқа төзімді цементтер, құрылыс ерітінділері, бетондар мен оған ұқсас құрамдарцементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и составы аналогичные, не включенные в другие группировки1663300677 678.57231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.92.13асыл емес (бағалы емес) металдардан жасалған тәж тәрізді тығындар мен бітеуіштер, қалпақтар мен қақпақтарпробки корончатые и заглушки, колпачки и крышки из металлов неблагородных (недрагоценных)79651698 522.40231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.23.11орам немесе тақталар түріндегі пластмассадан жасалған еден, қабырға және төбеге арналған жабындарпокрытия для пола, стен и потолка из пластмасс, в рулонах или в форме плиток05571709 821.43231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.51.12портландцемент, балшық-топырақты цемент, қож цементі және гидравликалық ұқсас цементпортландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и цементы гидравлические аналогичные16841807 300.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.51.12портландцемент, балшық-топырақты цемент, қож цементі және гидравликалық ұқсас цементпортландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и цементы гидравлические аналогичные16842813 150.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО032.99.11қорғаныш бас киімдер және өзге де қорғаныш заттаруборы головные защитные и предметы защитные прочие796240816 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.12қара металдардан жасалған өзге де кеспейтін бекіту бұйымдарыизделия крепежные ненарезные из металлов черных прочие79648844 644.59231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.20.13басқа топтамаларға енгізілмеген, отқа төзімді цементтер, құрылыс ерітінділері, бетондар мен оған ұқсас құрамдарцементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и составы аналогичные, не включенные в другие группировки1663000857 142.86231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.20крандар мен клапандардың және осыған ұқсас арматураның бөліктерічасти кранов и клапанов и арматуры аналогичной1685857 828.57231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО008.12.12түйіршіктер, тас үгіндісі және тас ұнтағы; ұсақтас, малтатас, қиыршықтас немесе уатылған тасгранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленый16898887 735.89231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО029.32.30автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарычасти и принадлежности автомобильные79630888 965.63231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.30.60дабыл және өртке қарсы сигнал беру және осыған ұқсас жабдықтардың бөліктерічасти сигнализации тревожной и противопожарной и оборудования аналогичного73675975 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.20крандар мен клапандардың және осыған ұқсас арматураның бөліктерічасти кранов и клапанов и арматуры аналогичной1685977 343.75231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.93.13болат немесе мыс сымнан жасалған тоқыма, керегетор, тор және қоршаулар; қара металдан немесе мыстан жасалған металл торларткань, решетки, сетки и ограждения из проволоки стальной или медной; сетки металлические из металлов черных или меди0555831 043 511.43231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.12.20гидравликалық күш беретін жабдықтардың бөліктерічасти оборудования гидравлического силового796791 051 084.71231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.51.12портландцемент, балшық-топырақты цемент, қож цементі және гидравликалық ұқсас цементпортландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и цементы гидравлические аналогичные168631 080 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.59.41майлайтын материалдарматериалы смазочные7961561 235 530.13231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.13іштен жанатын қозғалтқыштарға арналған майлы, жанармай және ауаны сіңіретін сүзгілерфильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания796271 287 429.64231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.40механикалық жетекпен жабдықталған немесе жабдықталмаған қол аспаптарына немесе станоктарға арналған ауыстырмалы бөліктерічасти сменные для ручных инструментов, оснащенных или не оснащенных приводом механическим, или для станков796741 297 117.99231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.59.41майлайтын материалдарматериалы смазочные7961791 412 034.43231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.11.15резеңке камералар, көлемді немесе жастықшалы шиналар, ауыстырмалы протекторлар және жиек ленталаркамеры резиновые, шины массивные или подушечные, протекторы сменные и ленты ободные796141 461 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО042.91.10жағалау және порт құрылыстары, бөгет, шлюз және олармен байланысты гидромеханикалық құрылыстарсооружения береговые и портовые, дамбы, шлюзы и связанные с ними сооружения гидромеханические79651 574 239.20231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.93.13болат немесе мыс сымнан жасалған тоқыма, керегетор, тор және қоршаулар; қара металдан немесе мыстан жасалған металл торларткань, решетки, сетки и ограждения из проволоки стальной или медной; сетки металлические из металлов черных или меди05514402 073 214.29231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.23өзге де материалдармен үйлесімде табақты металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас қымтағыштарпрокладки и уплотнения аналогичные из металла листового в сочетании с материалами прочими7969602 784 613.42231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.93.13болат немесе мыс сымнан жасалған тоқыма, керегетор, тор және қоршаулар; қара металдан немесе мыстан жасалған металл торларткань, решетки, сетки и ограждения из проволоки стальной или медной; сетки металлические из металлов черных или меди05516382 930 850.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.59.41майлайтын материалдарматериалы смазочные8391192 995 714.28231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.51.12портландцемент, балшық-топырақты цемент, қож цементі және гидравликалық ұқсас цементпортландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и цементы гидравлические аналогичные1681683 270 150.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.11басқа топтамаларға енгізілмеген, қара металдардан жасалған кескіш бұрандасы бар бұйымдаризделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки7961350003 591 670.21231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО015.20.31металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киімдеробувь с подноском защитным металлическим7154533 761 259.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО008.12.13малтатас, қиыршықтас немесе құрылысқа уатылған тасты қосқандағы немесе қоспағандағы, қож қоспалары мен ұқсас өнеркәсіп қалдықтарысмеси шлака и отходов промышленных аналогичных, включая или нет гальку, гравий, щебень или камень дробленный для строительства1684603 797 835.27231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО008.12.12түйіршіктер, тас үгіндісі және тас ұнтағы; ұсақтас, малтатас, қиыршықтас немесе уатылған тасгранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленый1684614 030 372.50231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО008.12.12түйіршіктер, тас үгіндісі және тас ұнтағы; ұсақтас, малтатас, қиыршықтас немесе уатылған тасгранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленый1684894 406 648.04231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.93.13болат немесе мыс сымнан жасалған тоқыма, керегетор, тор және қоршаулар; қара металдан немесе мыстан жасалған металл торларткань, решетки, сетки и ограждения из проволоки стальной или медной; сетки металлические из металлов черных или меди05526644 532 946.43231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.32.12отқа төзімсіз төбе жабатын қыш жабынқыш, дефлекторлар, түтіндіктер мен тарту құбырларын қаптамалар, сәулет әшекейлері мен өзге де қыш құрылыс бұйымдарычерепица керамическая неогнеупорная кровельная, дефлекторы, облицовка дымоходов и труб вытяжных, украшения архитектурные и изделия керамические строительные прочие736806 390 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.20.12отқа төзімді қыш кірпіштер, блоктар, тақталар және шақпақ тасты ұннан немесе диатомитті жерлерден алынған материалдардан басқа, отқа төзімді қыш құрылыс материалдарыкирпичи керамические огнеупорные, блоки, плитки и материалы строительные керамические огнеупорные аналогичные, кроме материалов из муки каменной кремнеземистой или земель диатомитовых7789748 242 583.81231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО013.92.22қайық, яхта немесе десанттық жүзетін заттарға арналған брезенттер, желкендер; бастырмалар, маркиздар, тенттер және кемпингтерге арналған жабдықтар (үрленетін матрастарды қоса алғанда)брезенты, паруса для лодок, яхт или средств десантных плавучих; навесы, маркизы, тенты и снаряжение для кемпингов (включая матрасы надувные)7967349 011 486.22231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО008.12.12түйіршіктер, тас үгіндісі және тас ұнтағы; ұсақтас, малтатас, қиыршықтас немесе уатылған тасгранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленый16811659 479 497.20231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.23өзге де материалдармен үйлесімде табақты металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас қымтағыштарпрокладки и уплотнения аналогичные из металла листового в сочетании с материалами прочими006915110 943 294.18231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.12.32кернеуі 1000 в жоғары электр тізбектерін ажырату, ауыстырып қосу немесе қорғауға арналған аппаратурамен жабдықталған тарату қалқандары және басқа панельдерщиты распределительные и панели прочие, оборудованные аппаратурой для отключения, переключения или защиты электрических цепей на напряжение свыше 1000 в7963810 993 021.07231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.21.29пластмассадан жасалған өзге де құбырлар, түтіктер, шлангілер мен фитингтертрубы, трубки, шланги и фитинги из пластмасс прочие00641616 668 862.60231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.23өзге де материалдармен үйлесімде табақты металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас қымтағыштарпрокладки и уплотнения аналогичные из металла листового в сочетании с материалами прочими79620574119 655 002.55231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.32.131000 в артық емес кернеуге есептелген (төмен вольтты) электр сымдары мен кабелдеріпровода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные)00626500421 734 949.30231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.23өзге де материалдармен үйлесімде табақты металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас қымтағыштарпрокладки и уплотнения аналогичные из металла листового в сочетании с материалами прочими1661977038 950 752.06231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.33.12суықтай немесе икемді қалыптаумен алынған тоттанбайтын болаттан жасалған профильдер мен бұрыштарпрофили и уголки полученные холодной штамповкой или гибкой из стали нержавеющей166203410196 732 241.81231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО141.00.40тұрғын емес ғимараттарды салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыработы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)64 809 624.32231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО143.34.10сырлау жұмыстарыработы малярные13 229 842.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.12.19өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтеруслуги инженерные по проектированию прочему5 675 703.73231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского2 281 421.35231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО268.20.12меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтеруслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого63 288.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского4 125 400.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского3 465 878.79231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.12.19өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтеруслуги инженерные по проектированию прочему289 070.04231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО286.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген адам денсаулығын қорғау бойынша өзге де қызметтеруслуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие группировки1 099 780.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО262.02.30ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтеруслуги по технической поддержке информационных технологий20 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО261.10.11бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдаланууслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование75 300.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.30.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметкерлермен қамтамасыз ету бойынша қызметтеруслуги по обеспечению персоналом прочим, не включенные в другие группировки4 688 393.31231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.10.11орындаушы қызметкерді іздеу бойынша қызметтеруслуги по поиску исполнительского персонала1 093 317.86231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО238.11.69өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтеруслуги по вывозу отходов неопасных прочих564 790.90231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.30.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметкерлермен қамтамасыз ету бойынша қызметтеруслуги по обеспечению персоналом прочим, не включенные в другие группировки16 119 701.19231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО249.41.19автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріуслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих277 878.48231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО243.99.70құрылысты монтаждау және салу жөніндегі жұмыстарработы по монтажу и возведению сооружений3 378 391.20231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО249.41.19автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріуслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих342 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО249.41.19автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріуслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих374 187.72231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского9 828 544.20231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО284.25.11өрт сөндіру және өрттің алдын алу бойынша қызметтеруслуги по тушению пожаров и предупреждению пожаров93 463.57231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского5 531 440.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского2 342 400.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО261.10.11бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдаланууслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование283 336.79231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки355 535.71231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.20.19техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтеруслуги по испытаниям и анализу техническим прочие62 030.36231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО238.11.69өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтеруслуги по вывозу отходов неопасных прочих419 338.20231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского264 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского3 398 486.10231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО286.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген адам денсаулығын қорғау бойынша өзге де қызметтеруслуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие группировки767 720.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО284.24.19күзет қызметыуслуги охраны1 531 753.60231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского7 629 417.40231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО233.12.14пештерді және пештердің шілтерлерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеруслуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и горелок печных24 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки28 369 403.87231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО285.60.10қосалқы білім беру қызметтеріуслуги образовательные вспомогательные281 620.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.12.19өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтеруслуги инженерные по проектированию прочему37 536 561.25231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.20.19техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтеруслуги по испытаниям и анализу техническим прочие1 695 500.64231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО251.10.13авиажелінің қызмет атқаруларыуслуги авиалиний40 000.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО281.29.11дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтеруслуги по дезинфекции и дезинсекции581 185.50231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО270.22.13маркетингті басқару мәселелері бойынша кеңес беру қызметтеріуслуги консультационные по вопросам управления маркетингом2 651 785.71231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО285.60.10қосалқы білім беру қызметтеріуслуги образовательные вспомогательные6 275 494.44231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского7 734 809.48231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО261.10.11бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдаланууслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование238 307.14231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.30.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметкерлермен қамтамасыз ету бойынша қызметтеруслуги по обеспечению персоналом прочим, не включенные в другие группировки4 714 870.52231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского10 836 816.69231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского10 906 800.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО233.12.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеруслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки112 500.00231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.12.19өзге де көлік құралдарын жүргізушісіз жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде средств транспортных прочих без водителей20 513 971.20231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО233.17.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де көлік жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеруслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования транспортного прочего, не включенного в другие группировки161 558.57231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО233.12.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеруслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки474 920.60231010000201820182018
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО269.10.19өзге де заң қызметтеріуслуги юридические прочие139 440.00231010000201820182018

Срок редактирования по выданному разрешению истек 23.02.2018 11:47:06.
     

Жүйеге кіру