"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 1 - 50 барлығы 22490
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмоСК-Грант08.12.12І, ІІ сыныпты өте ірі уатылған құм ГОСТ 32730-2014Песок дробленный повышенной крупности І, ІІ класса по ГОСТ 32730-201426.08.2019 16:41Тауар
2Написать письмоСК-Грант08.12.12Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршықтас фракциялар; 5-20мм, 20-40мм, 40-70мм ГОСТ 8267-93 бойыншаЩебень из плотных горных пород для строительных работ фракций: 5-20мм, 20-40мм, 40-70мм по ГОСТ 8267-9326.08.2019 16:41Тауар
3Написать письмоNewtech Systems Group62.01.11Қолданбалы бағдарламаларды жобалау және әзірлеу бойынша қызметтерУслуги по проектированию и разработке программ прикладных19.08.2019 09:02Қызмет
4Написать письмоNewtech Systems Group62.01.12Желілер мен жүйелерді жобалау және әзірлеу бойынша қызметтерУслуги по проектированию и разработке сетей и систем19.08.2019 09:03Қызмет
5Написать письмоNewtech Systems Group71.11.22Тұрғын үй ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтерУслуги по архитектурному проектированию зданий жилых19.08.2019 09:03Қызмет
6Написать письмоNewtech Systems Group71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию электростанций19.08.2019 09:04Қызмет
7Написать письмоNewtech Systems Group71.12.16Су, кәріз және құрғату жүйелерін жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных19.08.2019 09:04Қызмет
8Написать письмоNewtech Systems Group71.12.17Технологиялық үдерістер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию предприятий промышленных и процессов технологических19.08.2019 14:30Қызмет
9Написать письмоNewtech Systems Group41.00.40Байланыс және тарату желісін жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию линий связи и транслирования19.08.2019 14:30Қызмет
10Написать письмоNewtech Systems Group71.12.19Өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию прочему19.08.2019 14:30Қызмет
11Написать письмоNewtech Systems Group41.00.40Тұрмыстық емес ғимараттарды салу бойынша құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, жөндеу, реконструкциялау, қалпына келтіру жұмыстары)Работы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)19.08.2019 14:31Жұмыс
12Написать письмоNewtech Systems Group41.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)19.08.2019 14:31Жұмыс
13Написать письмоNewtech Systems Group42.11.20Автомагистральдары (жер үстіндегіден басқа), жолдар, көшелер, автомобиль және өзге де жүргіншілер жолдары мен әуежайлардағы ұшу-қону жолақтарын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению автомагистралей (кроме надземных), дорог, улиц, дорог автомобильных и пешеходных прочих, полос взлетно-посадочных на аэродромах19.08.2019 14:31Жұмыс
14Написать письмоNewtech Systems Group42.12.20Темір жолдар мен метро салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению железных дорог и метро19.08.2019 14:31Жұмыс
15Написать письмоNewtech Systems Group42.13.20Көпірлер мен тоннельдерді салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению мостов и тоннелей19.08.2019 16:42Жұмыс
16Написать письмоNewtech Systems Group42.21.21Магистралды құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке трубопроводов магистральных19.08.2019 16:43Жұмыс
17Написать письмоNewtech Systems Group42.21.22Қосалқы жұмыстарды қоса, жергілікті құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные19.08.2019 16:43Жұмыс
18Написать письмоNewtech Systems Group42.21.23Жер суару жүйелерін (арналарын); су құбырларын; су өңдеу жөніндегі қондырғыларды, ағынды суларды қайта өңдеу жөніндегі қондырғыларды және сорғы станцияларын салу жөніндегі құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных19.08.2019 16:44Жұмыс
19Написать письмоNewtech Systems Group42.21.24Суда артезиан ұңғымаларды мен құдықтарды бұрғылау және кәріз жүйелерін орнату бойынша жұмыстарРаботы по бурению на воду артезианских скважин и колодцев и установке канализационных систем19.08.2019 09:04Жұмыс
20Написать письмоNewtech Systems Group42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных19.08.2019 16:44Жұмыс
21Написать письмоNewtech Systems Group42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных19.08.2019 16:44Жұмыс
22Написать письмоNewtech Systems Group42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению электростанций19.08.2019 16:44Жұмыс
23Написать письмоNewtech Systems Group42.91.20Жағалау және порт құрылыстарын, бөгет, шлюз және олармен байланысты гидромеханикалық құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению сооружений береговых и портовых, дамб, шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических19.08.2019 16:44Жұмыс
24Написать письмоNewtech Systems Group42.99.21Кен өндіру және өңдеу өнеркәсібіне арналған кәсіпорындар мен құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению предприятий и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности19.08.2019 16:44Жұмыс
25Написать письмоNewtech Systems Group42.99.22Ашық стадиондар мен спорт алаңдарын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению стадионов открытых и площадок спортивных19.08.2019 16:43Жұмыс
26Написать письмоNewtech Systems Group42.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки19.08.2019 16:43Жұмыс
27Написать письмоNewtech Systems Group43.11.10Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу бойынша жұмыстарРаботы по разборке и сносу зданий и сооружений19.08.2019 16:42Жұмыс
28Написать письмоNewtech Systems Group43.12.11Ауыл шаруашылығы жерлерін дайындау бойынша жұмыстар; тазарту бойынша жұмыстарРаботы по подготовке земель сельскохозяйственных; работы по расчистке19.08.2019 09:04Жұмыс
29Написать письмоNewtech Systems Group43.12.12Экскавация және жер жұмыстарыЭкскавация и работы земляные19.08.2019 09:03Жұмыс
30Написать письмоХолдинг Алтын Арна13.95.10Полотно гидроизоляционное геокомпозитное Полотно гидроизоляционное геокомпозитное13.08.2019 18:06Тауар
31Написать письмоNewtech Systems Group43.13.10Барлау бұрғылауы бойынша жұмыстарРаботы по бурению разведочному12.08.2019 14:37Жұмыс
32Написать письмоNewtech Systems Group43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстарыРаботы электромонтажные12.08.2019 14:37Жұмыс
33Написать письмоNewtech Systems Group43.22.11Су жүргізу және құрғату жұмыстарыРаботы водопроводные и дренажные12.08.2019 14:37Жұмыс
34Написать письмоNewtech Systems Group43.22.12Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелерін монтаждау (орнату) бойынша жұмыстарРаботы по монтажу (установке) систем отопления, вентиляции и кондиционирования12.08.2019 14:37Жұмыс
35Написать письмоNewtech Systems Group43.22.20Газ арматураларын орнату бойынша жұмыстарРаботы по установке арматуры газовой12.08.2019 14:37Жұмыс
36Написать письмоNewtech Systems Group43.29.11Оқшаулау жұмыстарыРаботы изоляционные12.08.2019 14:38Жұмыс
37Написать письмоNewtech Systems Group43.29.12Дуалдар мен қоршауларды орнату бойынша жұмыстарРаботы по установке заборов и оград12.08.2019 14:38Жұмыс
38Написать письмоNewtech Systems Group43.29.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, монтаждау (орнату) бойынша өзге де жұмыстарРаботы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки12.08.2019 14:38Жұмыс
39Написать письмоNewtech Systems Group43.31.10Сылақ жұмыстарыРаботы штукатурные12.08.2019 14:38Жұмыс
40Написать письмоNewtech Systems Group43.32.10Монтаждау бойынша балташылық жұмыстарРаботы столярные по монтажу12.08.2019 14:38Жұмыс
41Написать письмоNewtech Systems Group43.33.10Қаптау бойынша жұмыстарРаботы по облицовке12.08.2019 14:38Жұмыс
42Написать письмоNewtech Systems Group43.33.21Едендерді венециялық өрнекпен, мәрмәрмен, гранитпен және тақтатаспен жабу бойынша жұмыстарРаботы по покрытию полов венецианской мозаикой, мрамором, гранитом и сланцем12.08.2019 14:39Жұмыс
43Написать письмоNewtech Systems Group43.33.29Еден жабындыларын төсеу, қабырғаларды қаптау және желімдеу бойынша өзге де жұмыстарРаботы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие12.08.2019 14:39Жұмыс
44Написать письмоNewtech Systems Group43.34.10Сырлау жұмыстарыРаботы малярные12.08.2019 14:39Жұмыс
45Написать письмоNewtech Systems Group43.39.11Декоративті әрлеу бойынша жұмыстарРаботы по отделке декоративной12.08.2019 14:39Жұмыс
46Написать письмоNewtech Systems Group43.39.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де аяқтайтын және әрлейтін құрылыс жұмыстарыРаботы строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки12.08.2019 14:39Жұмыс
47Написать письмоNewtech Systems Group43.91.11Өзге де шатырды жабу жұмыстарыРаботы по установке стропил (кровельных перекрытий)12.08.2019 14:39Жұмыс
48Написать письмоNewtech Systems Group43.91.19Өзге де шатырды жабу жұмыстарыРаботы кровельные прочие12.08.2019 14:40Жұмыс
49Написать письмоNewtech Systems Group43.99.10Гидрооқшаулау бойынша жұмыстарРаботы по гидроизоляции12.08.2019 14:40Жұмыс
50Написать письмоNewtech Systems Group43.99.20Саты ағаш орнату бойынша жұмыстарРаботы по установке лесов12.08.2019 14:40Жұмыс

Жүйеге кіру