"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10  >>    Көрсетілген 1 - 50 барлығы 21626
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмоНеруд-Кокшетау08.12.12құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жынысынан фракцияларыщебень гранитный для строительных работ фракционный24.07.2018 15:00Тауар
2Написать письмоТыныс22.21.21Полиэтилен құбырларПолиэтиленовые трубы24.07.2018 15:00Тауар
3Написать письмоADC Project47.00.88Басқа топтамаларға енгізілмеген, машиналар және жабдықтармен бөлшек сауда бойынша қызметтерУслуги по торговле розничной машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки24.07.2018 14:55Қызмет
4Написать письмоADC Project47.00.31Компьютерлермен, шалғай жабдықтар және бағдарламалық қамтамасыз етумен бөлшек сауда бойынша қызметтерУслуги по торговле розничной компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением24.07.2018 14:56Қызмет
5Написать письмоADC Project58.29.50Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығына лицензия беру бойынша қызметтер Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения24.07.2018 14:56Қызмет
6Написать письмоADC Project63.11.11Деректерді өңдеу бойынша қызметтерУслуги по обработке данных24.07.2018 14:56Қызмет
7Написать письмоADC Project62.01.29Өзге де бағдарламалық қамтамасыз етулердің түпнұсқаларыОригиналы программных обеспечений прочих24.07.2018 14:56Қызмет
8Написать письмоADC Project62.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки24.07.2018 14:56Қызмет
9Написать письмоADC Project63.11.19Инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша қызметтер үшін деректерді және ақпараттық технологияларды орналастыру басқаУслуги по обеспечению инфраструктурой для размещения данных и информационных технологий прочих24.07.2018 14:56Қызмет
10Написать письмоADC Project63.11.13Бойынша қызметтер қолданбалы бағдарламалармен қамтамасыз етуУслуги по обеспечению программами прикладными24.07.2018 14:57Қызмет
11Написать письмоADC Project62.09.10Бойынша қызметтер компьютерлерді және шалғай жабдықтарды орнатуУслуги по установке компьютеров и периферийного оборудования24.07.2018 14:57Қызмет
12Написать письмоADC Project62.03.12Компьютерлік жүйелерді басқару бойынша қызметтерУслуги по управлению системами компьютерными24.07.2018 14:57Қызмет
13Написать письмоADC Project62.02.30Қызметтері ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойыншаУслуги по технической поддержке информационных технологий24.07.2018 14:57Қызмет
14Написать письмоADC Project62.01.11Бойынша қызметтер қолданбалы бағдарламаларды жобалау және әзірлеуУслуги по проектированию и разработке программ прикладных24.07.2018 14:57Қызмет
15Написать письмо62.02.20ойынша кеңес беру қызметтері бағдарламалық қамтамасыз етуУслуги консультационные по программному обеспечению24.07.2018 14:56Қызмет
16Написать письмоADC Project62.02.10Бойынша кеңес беру қызметтері техникалық қамтамасыз етуУслуги консультационные по техническому обеспечению24.07.2018 14:55Қызмет
17Написать письмоADC Project62.02.20Бойынша кеңес беру қызметтері бағдарламалық қамтамасыз етуУслуги консультационные по программному обеспечению24.07.2018 14:55Қызмет
18Написать письмоЖеке кәсіпкер Югатов Сергей Юрьевич62.02.30Ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтерУслуги по технической поддержке информационных технологий16.07.2018 17:14Қызмет
19Написать письмоЖеке кәсіпкер Югатов Сергей Юрьевич62.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки16.07.2018 17:14Қызмет
20Написать письмоНурсай Энерджи85.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки23.05.2018 14:48Қызмет
21Написать письмоНурсай Энерджи78.30.14Көлік, қойма, жабдықтау және өнеркәсіп жұмыскерлерімен қамтамасыз ету бойынша өзге де қызметтерУслуги по обеспечению рабочими транспортными, складскими, снабженческими и промышленными прочие23.05.2018 14:48Қызмет
22Написать письмоНурсай Энерджи78.10.11Орындаушы қызметкерді іздеу бойынша қызметтерУслуги по поиску исполнительского персонала23.05.2018 14:48Қызмет
23Написать письмоНурсай Энерджи84.13.12Отын өнеркәсібі және электроэнергетика саласындағы әкімшілік қызметтерУслуги административные в области топливной промышленности и электроэнергетики23.05.2018 14:48Қызмет
24Написать письмоНурсай Энерджи85.60.10Қосалқы білім беру қызметтері Услуги образовательные вспомогательные23.05.2018 14:48Қызмет
25Написать письмоНурсай Энерджи09.90.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де кен өндіру өнеркәсібі мен жер асты өңдеу саласындағы қосалқы қызметтер Услуги вспомогательные в области прочей горнодобывающей промышленности и подземной разработки, не включенной в другие группировки23.05.2018 14:48Қызмет
26Написать письмоНурсай Энерджи09.10.12Бұрғылау мұнараларын орнату, жөндеу және бөлшектеу бойынша қызметтер және мұнай мен газ өндіру саласындағы өзге де қосалқы қызметтер Услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги вспомогательные прочие в области добычи нефти и газа природного23.05.2018 14:48Қызмет
27Написать письмоНурсай Энерджи33.20.60Технологиялық процестерді бақылауға арналған жабдықтарды орнату бойынша қызметтер Услуги по установке оборудования для контроля технологических процессов23.05.2018 14:48Қызмет
28Написать письмоНурсай Энерджи33.20.50Электр жабдықтарын орнату бойынша қызметтер Услуги по установке оборудования электрического23.05.2018 14:48Қызмет
29Написать письмоНурсай Энерджи33.19.10Өзге де жабдықтарды жөндеу бойынша қызметтер Услуги по ремонту оборудования прочего23.05.2018 14:48Қызмет
30Написать письмоНурсай Энерджи33.14.19Өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования прочего23.05.2018 14:48Қызмет
31Написать письмоНурсай Энерджи33.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей23.05.2018 14:52Қызмет
32Написать письмоНурсай Энерджи33.12.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки23.05.2018 14:52Қызмет
33Написать письмоНурсай Энерджи33.12.12Гидравликалық күшті жабдықты, сорғыларды, сығымдағыштарды, крандар мен өзге де клапандарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования гидравлического силового, насосов, компрессоров, кранов и клапанов прочих23.05.2018 14:52Қызмет
34Написать письмоНурсай Энерджи71.12.17Технологиялық үдерістер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию предприятий промышленных и процессов технологических23.05.2018 14:52Қызмет
35Написать письмоНурсай Энерджи71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию электростанций23.05.2018 14:52Қызмет
36Написать письмоНурсай Энерджи71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтері Услуги консультационные инженерные23.05.2018 15:03Қызмет
37Написать письмоНурсай Энерджи43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстары Работы электромонтажные23.05.2018 15:04Жұмыс
38Написать письмоНурсай Энерджи43.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки23.05.2018 15:04Жұмыс
39Написать письмоНурсай Энерджи42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению электростанций23.05.2018 15:04Жұмыс
40Написать письмоНурсай Энерджи42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных23.05.2018 15:04Жұмыс
41Написать письмоНурсай Энерджи42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных23.05.2018 15:04Жұмыс
42Написать письмоEnergy Consulting Group46.19.10Сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатын түрлі ассортименттегі тауарлармен көтерме сауда бойынша қызметтер Услуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, товарами широкого ассортимента12.04.2018 08:52Қызмет
43Написать письмоEnergy Consulting Group33.11.13Бу генераторларын (орталықтан су жылыту қазандықтарынан басқа) жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов (кроме котлов водяных центрального отопления) 12.04.2018 08:52Қызмет
44Написать письмоEnergy Consulting Group94.12.10Кәсіби ұйымдардың қызметтері Услуги профессиональных организаций12.04.2018 08:52Қызмет
45Написать письмоEnergy Consulting Group96.09.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де әр түрлі қызметтер Услуги различные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:52Қызмет
46Написать письмоEnergy Consulting Group33.20.70Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де аспаптарды орнату бойынша қызметтер Услуги по установке приборов прочих, не включенных в другие группировки12.04.2018 08:52Қызмет
47Написать письмоEnergy Consulting Group81.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов12.04.2018 08:53Қызмет
48Написать письмоEnergy Consulting Group74.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:53Қызмет
49Написать письмоEnergy Consulting Group74.90.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық кеңес беру қызметтері Услуги научно-технические консультационные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:53Қызмет
50Написать письмоEnergy Consulting Group71.20.19Техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтерУслуги по испытаниям и анализу техническим прочие12.04.2018 08:53Қызмет