"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10  >>    Көрсетілген 1 - 50 барлығы 22101
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар20.59.43 Салқындатқыш сұйықтық ОЖ-40, ОЖ-65, ОЖ-КЖидкость охлаждающая ОЖ-40, ОЖ-65, ОЖ-К20.02.2019 10:16Тауар
2Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29гидравликалық майы МГЕ-46ВМасло гидравлическое МГЕ-46В20.02.2019 10:16Тауар
3Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29гидравликалық майы АУП, АУМасло гидравлическое АУП, АУ20.02.2019 10:16Тауар
4Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29гидравликалық майы ВМГЗмасло гидравлическое ВМГЗ20.02.2019 10:17Тауар
5Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29компрессорлық май КС-19Масло компрессорное КС-1920.02.2019 10:17Тауар
6Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29Май ежіренің становалары үшін күкіртті мұнайлардан ПС-28Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-2820.02.2019 10:17Тауар
7Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29Индустриялық майы И-5А, И-8А, И-12А, И-20А, И-30А, И-40А, И-50АМасла индустриальные И-5А, И-8А, И-12А, И-20А, И-30А, И-40А, И-50А20.02.2019 10:06Тауар
8Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29Турбиналық майы ТП-22, ТП-30, ТП-46Масло турбинное ТП-22, ТП-30, ТП-4620.02.2019 10:16Тауар
9Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29Трансмиссиялық майы ТЭп-15, (НИГРОЛ), ТСп-15К, ТАД-17и, ТАп-15в, ТСп-10, ТСп-14гипМасла трансмиссионные ТЭп-15, (НИГРОЛ), ТСп-15К, ТАД-17и, ТАп-15в, ТСп-10, ТСп-14гип20.02.2019 10:06Тауар
10Написать письмоЭлит-Ойл-Павлодар19.20.29Дизельдіқ автотрақторға арналған мотор майы М-10ДМ, М-8ДМ, М-8Г2, М-10Г2, М-10Г2К, М-8Г2К, М-14Г2К Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ, М-8ДМ, М-8Г2, М-10Г2, М-10Г2К, М-8Г2К, М-14Г2К20.02.2019 10:06Тауар
11Написать письмоЖШС "Стадия"71.12.11Екінші жауапкершілік деңгейдегі техникалық және технологиялық күрделі объектілерде техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру құқығынаОсуществление инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах второго уровня ответственности20.02.2019 10:24Қызмет
12Написать письмоЖШС "Стадия"71.12.19бірінші және екінші жаупкуршілік деңгейіндегі ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жузеге асыру құқығынаЭкспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности 20.02.2019 10:24Қызмет
13Написать письмоКазРосСнабКомпани56.29.20Асхана қызметтері Услуги столовых20.02.2019 10:03Қызмет
14Написать письмоКазРосСнабКомпани56.29.19Дайын тағамды жеткізу бойынша өзге де қызметтер Услуги по доставке готовой пищи прочие 20.02.2019 10:03Қызмет
15Написать письмоКазРосСнабКомпани56.29.11Көлік кәсіпорындарына арналған дайын тағамды жеткізу бойынша қызметтерУслуги по доставке готовой пищи для транспортных предприятий20.02.2019 10:03Қызмет
16Написать письмоКазРосСнабКомпани56.21.19Дайын тағамды тапсырыспен жеткізу бойынша өзге де қызметтер Услуги по доставке готовой пищи на заказ прочие20.02.2019 10:03Қызмет
17Написать письмоКазРосСнабКомпани56.21.11Дайын тағамды тапсырыспен жеке үйлерге жеткізу бойынша қызметтер Услуги по доставке готовой пищи на заказ в частные дома20.02.2019 10:03Қызмет
18Написать письмоКазРосСнабКомпани56.10.19Тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша өзге де қызметтерУслуги по обеспечению питанием прочие20.02.2019 10:04Қызмет
19Написать письмоКазРосСнабКомпани56.10.13Өзіне-өзі қызмет ету мекемелерінде тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша қызметтерУслуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания20.02.2019 10:04Қызмет
20Написать письмоКазРосСнабКомпани56.10.12Темір жол вагон-мейрамханаларында және кемелерде тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша қызметтерУслуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах20.02.2019 10:04Қызмет
21Написать письмоКазРосСнабКомпани56.10.11Толық мейрамханалық қызмет көрсету арқылы тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша қызметтерУслуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием20.02.2019 10:04Қызмет
22Написать письмоОТАНстройпроект71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтеріУслуги консультационные инженерные20.02.2019 10:02Қызмет
23Написать письмоОТАНстройпроект71.12.20Ғимараттар құрылысына қатысты жобаларға басшылық бойынша қызметтерУслуги по руководству проектами, касающимися строительства зданий20.02.2019 10:03Қызмет
24Написать письмоОТАНстройпроект71.12.19Өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию прочему20.02.2019 10:03Қызмет
25Написать письмоОТАНстройпроект71.12.18Байланыс және тарату желісін жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию линий связи и транслирования20.02.2019 10:00Қызмет
26Написать письмоОТАНстройпроект71.12.17Технологиялық үдерістер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию предприятий промышленных и процессов технологических20.02.2019 10:00Қызмет
27Написать письмоОТАНстройпроект71.12.16Су, кәріз және құрғату жүйелерін жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных20.02.2019 10:01Қызмет
28Написать письмоОТАНстройпроект71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию электростанций20.02.2019 10:01Қызмет
29Написать письмоОТАНстройпроект71.11.22Тұрғын емес ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтерУслуги по архитектурному проектированию зданий нежилых20.02.2019 10:01Қызмет
30Написать письмоОТАНстройпроект71.11.21Тұрғын үй ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтерУслуги по архитектурному проектированию зданий жилых20.02.2019 10:01Қызмет
31Написать письмоОТАНстройпроект62.01.12Желілер мен жүйелерді жобалау және әзірлеу бойынша қызметтерУслуги по проектированию и разработке сетей и систем20.02.2019 10:01Қызмет
32Написать письмоОТАНстройпроект62.01.11Қолданбалы бағдарламаларды жобалау және әзірлеу бойынша қызметтерУслуги по проектированию и разработке программ прикладных20.02.2019 10:01Қызмет
33Написать письмоОТАНстройпроект43.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстарыРаботы строительные специализированные, не включенные в другие группировки20.02.2019 10:02Жұмыс
34Написать письмоОТАНстройпроект43.99.70Құрылысты монтаждау және салу жөніндегі жұмыстарРаботы по монтажу и возведению сооружений20.02.2019 10:02Жұмыс
35Написать письмоОТАНстройпроект43.99.60Кірпіш және тас қалау бойынша жұмыстарРаботы по кладке кирпичной и каменной20.02.2019 10:02Жұмыс
36Написать письмоОТАНстройпроект43.99.50Болат, құрылыс конструкцияларын салу бойынша жұмыстарРаботы по возведению конструкций строительных, стальных20.02.2019 10:02Жұмыс
37Написать письмоОТАНстройпроект43.99.40Бетон жұмыстарыРаботы бетонные20.02.2019 10:02Жұмыс
38Написать письмоОТАНстройпроект43.99.30Қада қағуды қоса алғанда, іргетасты қалау бойынша жұмыстарРаботы по закладке фундамента, включая забивание свай20.02.2019 10:02Жұмыс
39Написать письмоОТАНстройпроект43.99.20Саты ағаш орнату бойынша жұмыстарРаботы по установке лесов20.02.2019 10:02Жұмыс
40Написать письмоОТАНстройпроект43.99.10Гидрооқшаулау бойынша жұмыстарРаботы по гидроизоляции20.02.2019 10:02Жұмыс
41Написать письмоОТАНстройпроект43.91.19Өзге де шатырды жабу жұмыстарыРаботы кровельные прочие20.02.2019 10:02Жұмыс
42Написать письмоОТАНстройпроект43.91.11Шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)Работы по установке стропил (кровельных перекрытий)20.02.2019 10:02Жұмыс
43Написать письмоОТАНстройпроект43.39.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де аяқтайтын және әрлейтін құрылыс жұмыстарыРаботы строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки20.02.2019 10:00Жұмыс
44Написать письмоОТАНстройпроект43.39.11Декоративті әрлеу бойынша жұмыстарРаботы по отделке декоративной20.02.2019 10:00Жұмыс
45Написать письмоОТАНстройпроект43.34.20Шыны жасау жұмыстарыРаботы стекольные20.02.2019 10:00Жұмыс
46Написать письмоОТАНстройпроект43.34.10Сырлау жұмыстарыРаботы малярные20.02.2019 10:00Жұмыс
47Написать письмоОТАНстройпроект43.33.29Еден жабындыларын төсеу, қабырғаларды қаптау және желімдеу бойынша өзге де жұмыстарРаботы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие20.02.2019 10:00Жұмыс
48Написать письмоОТАНстройпроект43.33.21Едендерді венециялық өрнекпен, мәрмәрмен, гранитпен және тақтатаспен жабу бойынша жұмыстарРаботы по покрытию полов венецианской мозаикой, мрамором, гранитом и сланцем20.02.2019 10:00Жұмыс
49Написать письмоОТАНстройпроект43.33.10Қаптау бойынша жұмыстарРаботы по облицовке20.02.2019 09:59Жұмыс
50Написать письмоОТАНстройпроект43.32.10Монтаждау бойынша балташылық жұмыстарРаботы столярные по монтажу20.02.2019 09:59Жұмыс

Жүйеге кіру