Интернет-портал Казахстанское содержание

Интернет-портал "Казахстанское содержание". Интернет портал казахстанских производителей товаров, работ и услуг
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10  >>    Показано 1 - 50 из 21649
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмо"Пронто - Акжол"56.29.20Асхана қызметтері Услуги столовых28.11.2018 12:16Қызмет
2Написать письмо"Пронто - Акжол"56.29.19Дайын тағамды жеткізу бойынша  өзге де қызметтер Услуги по доставке готовой пищи прочие 28.11.2018 12:16Қызмет
3Написать письмо"Пронто - Акжол"56.29.11Көлік кәсіпорындарына арналған дайын тағамды жеткізу бойынша  қызметтерУслуги по доставке готовой пищи для транспортных предприятий28.11.2018 12:16Қызмет
4Написать письмо"Пронто - Акжол"56.21.19Дайын тағамды тапсырыспен жеткізу бойынша  өзге де қызметтер Услуги по  доставке готовой  пищи на заказ прочие28.11.2018 12:16Қызмет
5Написать письмо"Пронто - Акжол"56.21.11Дайын тағамды тапсырыспен жеке үйлерге жеткізу бойынша  қызметтер Услуги по доставке готовой пищи на заказ в частные дома28.11.2018 12:16Қызмет
6Написать письмо"Пронто - Акжол"56.10.12Темір жол вагон-мейрамханаларында және кемелерде тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша  қызметтерУслуги по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах28.11.2018 12:16Қызмет
7Написать письмо"Пронто - Акжол"56.10.11Толық мейрамханалық қызмет көрсету арқылы тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша қызметтерУслуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием28.11.2018 12:16Қызмет
8Написать письмо"Пронто - Акжол"56.10.13Өзіне-өзі қызмет ету мекемелерінде тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша қызметтерУслуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания28.11.2018 12:17Қызмет
9Написать письмо"Пронто - Акжол"56.10.19Тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша өзге де қызметтерУслуги по обеспечению питанием прочие28.11.2018 12:17Қызмет
10Написать письмо"Пронто - Акжол"18.11.10Газетті басып шығару бойынша қызметтерУслуги по печатанию газет28.11.2018 12:17Қызмет
11Написать письмо"Алматылифт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік28.22.16Жолаушылар жедел саты , электірлі, жүк көтергіштіги 630кг, 1м/с, модель: "АЛАТАУ", ЛП-0630Пассажирский лифт, грузоподъемностью 630 кг, 1 м/с, модель: "АЛАТАУ", ЛП-063028.11.2018 12:20Тауар
12Написать письмоТОО "Строитель"23.61.11қабырғалық керазимтті тастаркамни стеновые керамзитовые28.11.2018 12:21Тауар
13Написать письмоТОО "Строитель"23.61.11Керамзитті қиыршіктасыКерамзитовый гравий28.11.2018 12:22Тауар
14Написать письмоИП Мунч Виктор Алексеевич95.22.10Кондиционер , тоңазытқыш, тұрмыстық техника , технологиялық жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуРемонт и обслуживание кондиционеров, холодильного, технологического оборудования.28.11.2018 12:18Қызмет
15Написать письмоASER IZOLIT27.90.12Штанга оперативнаяОперациялық жолақ28.11.2018 12:09Тауар
16Написать письмоASER IZOLIT27.12.10Заземление переносное Портативті жерге қосу28.11.2018 12:09Тауар
17Написать письмоASER IZOLIT26.51.43указатель напряжения кернеу индикаторы28.11.2018 12:09Тауар
18Написать письмоТОО "Строитель"23.61.11БР типті бетонды бүйір тастары -тегіс, жай. тастар 1,0 м Ұзындықпен ұсақ түйірлі бетоннан жасалады.Камни бортовые тип БР- прямые, рядовые. Камни длиной 1,0 м из мелкозернистого бетона. 28.11.2018 12:18Тауар
19Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью "Тополь"27.12.23Сүзгі торлық. Ақпарат қорғаудың техникалық құралдары, фазалық 10 А бір жүктеме тогы, 4 розеткаСетевой фильтр. Техническое средство защиты информации, ток нагрузки на фазу не более 10 А, 4 розетки01.11.2018 17:50Тауар
20Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью "Тополь"27.12.23Телефон сүзгі. Төмен амплитудалы сигналдарды сөндіру, кедергілер бас тартуТелефонный фильтр. Подавление малоамплитудных сигналов, подавление наводок01.11.2018 17:50Тауар
21Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью "Тополь"27.90.40Шулы генератор. Дербес компьюлердiң қосалқы электромагниттi сәулеленулердi жасыруы үшiн арналған, компъютер желiлерi жұмыс станциялары және қалыптастыру кешен жолымен және частот кең диапазонда шуды электромагниттiк өрiстiң қоршайтын кеңiстiгiне сәулГенератор шума. Предназначен для защиты оборудования информационных технологий от утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума в широком диапазоне частот01.11.2018 17:50Тауар
22Написать письмо"Изоплюс Центральная Азия"24.20.34диаметрі 32-ден 1420 мм ге дейінгі МемСТ30732-2006 сай ыстық арналған полиэтиленді қабыршақты пенополиуретанмен оқшауланған болат құбырларпредварительно изолированные пенополиуретаном стальные трубы в полиэтиленовой оболочке предназначенные для прокладки тепловых сетей ГОСТ 30732-2006 диаметром от 32 до 1420 мм.01.11.2018 17:50Тауар
23Написать письмоТОО "Строитель"23.61.11Бетонды тротуар плиталары, топтамалы өндірісПлиты бетонные тротуарные, серийное производство01.11.2018 17:48Тауар
24Написать письмоТОО "Строитель"23.61.11ЖЕҢІЛ БЕТОНДАРДАН ӘЗІРЛЕНГЕН ҰСАҚ БЛОКТАР (КЕРАМЗИТТІ КІРПІШ)мелкие блоки из легких бетонов /кирпич керамзитовый/01.11.2018 17:48Тауар
25Написать письмоЛесПромУголь20.59.54Ауыз су мен азық-түлік өнімдерін тазарту үшін ағашты белсендірілген қайың көмірі; шағын фильтрлерді және тазалайтын сүзгілерді жабдықтауға арналған; ерітінді, алкоголь мен газдалған сусындарды азайту үшін; бу конденсаты мен қазандықты тазарту үшін; химия және мұнай-газ саласы; қара және түсті металлургия; фармакология; ағынды суларды тазарту үшін.Активированный древесный дробленный березовый уголь для очистки питьевой воды и пищевых продуктов; для снаряжения малогабаритных фильтров и фильтров дочистки; для очистки ликероводочных изделий, слабоалкогольных и газированных напитков; для очистки парового конденсата и котловых вод; химическая и нефтегазовая промышленность; черная и цветная металлургия; фармакология; для очистки сточных вод.01.11.2018 17:49Тауар
26Написать письмоАкбердиев и компания46.90.10Қандай да бір нақтылаусыз тауарлардың кең ассортиментін көтерме саудада сатуОптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации01.11.2018 17:45Қызмет
27Написать письмоАкбердиев и компания46.49.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, тұрмыстық мақсаттағы бұйымдар және жабдықтармен көтерме сауда бойынша қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқаУслуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, изделиями и оборудованием бытового назначения, не включенными в другие группировки01.11.2018 17:45Қызмет
28Написать письмоАкбердиев и компания46.46.11Фармацевтикалық және медициналық тауарлар және дәрі-дәрмектермен көтерме сауда бойынша қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқаУслуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, товарами и препаратами фармацевтическими и медицинскими01.11.2018 17:45Қызмет
29Написать письмоАкбердиев и компания81.29.13Санитарлық өзге де қызметтерУслуги санитарные прочие01.11.2018 17:45Қызмет
30Написать письмоАкбердиев и компания39.00.22Зарарсыздандыру бойынша өзге де қызметтерУслуги по обеззараживанию прочие01.11.2018 17:45Қызмет
31Написать письмоАкбердиев и компания39.00.14Ғимараттарды зарарсыздандыру бойынша қызметтерУслуги по обеззараживанию зданий01.11.2018 17:45Қызмет
32Написать письмоАкбердиев и компания81.29.11Дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтерУслуги по дезинфекции и дезинсекции01.11.2018 17:45Қызмет
33Написать письмо«Первомайск - Торгово-производственная компания»10.13.15 нәрдің жеке рационы ортақ әскерииндивидуальный рацион питания общевойсковой26.10.2018 17:38Тауар
34Написать письмо«Первомайск - Торгово-производственная компания»10.13.15Ет консервілері «Бұқтырылған сиыр еті»Консервы мясные «Говядина тушеная» 26.10.2018 17:38Тауар
35Написать письмоBF Marine25.11.99Металл конструкциялар және олардың бөліктерін өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства металлоконструкций и их частей26.10.2018 17:44Қызмет
36Написать письмоBF Marine25.29.99Танктерді, цистерналарды, су қоймаларын және металл контейнерлерді өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства цистерн, баков, резервуаров и емкостей металлических18.10.2018 14:34Қызмет
37Написать письмоМасла и смазки Казахстана20.59.41Илемді жағармайы Литол-24-МСКПластичная смазка Литол-24-МСК18.10.2018 13:33Тауар
38Написать письмо"Оникс-Автоматика"33.12.19Басқа санаттарға кірмейтін жалпы мақсаттағы жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки18.10.2018 13:36Жұмыс
39Написать письмо"Оникс-Автоматика"43.29.19Автоматты өрт дабылы, автоматты өрт сөндіру қондырғылары және адамдарды өрт туралы ескерту жабдықтарын орнатуРаботы по монтажу, систем автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре18.10.2018 13:36Жұмыс
40Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.11Табиғи емдік-асты сульфатты-хлоридті кальций-магний-натрийлі минералды ауыз суы "Кулагер-Burabay" 0,5л Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая сульфатно-хлоридная кальциево-магниево-натриевая "Кулагер-Burabay" 0,5л18.10.2018 13:16Тауар
41Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 380Светодиодный светильник Gemera 38018.10.2018 13:15Тауар
42Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 300Светодиодный светильник Gemera 30018.10.2018 13:15Тауар
43Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 200Светодиодный светильник Gemera 20018.10.2018 13:15Тауар
44Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 200SСветодиодный светильник Gemera 200S18.10.2018 13:15Тауар
45Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 180Светодиодный светильник Gemera 18018.10.2018 13:15Тауар
46Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 150Светодиодный светильник Gemera 15018.10.2018 13:15Тауар
47Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 100Светодиодный светильник Gemera 10018.10.2018 13:16Тауар
48Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 100SСветодиодный светильник Gemera 100S18.10.2018 13:16Тауар
49Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 50Светодиодный светильник Gemera 5018.10.2018 13:15Тауар
50Написать письмоЖарык LED27.90.11Светодиоддық жарықшам Gemera 30Светодиодный светильник Gemera 3018.10.2018 13:15Тауар