"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
<<  10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 19 ... 20 >>    Көрсетілген 451 - 500 барлығы 21588
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
455Написать письмо"АТЖ power"27.32.99Электронды және өзге де электр сымдары мен кабелдерін өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства проводов и кабелей электронных и электрических прочих17.10.2017 14:51Қызмет
471Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31АВР шкафыШкаф АВР24.10.2017 14:51Тауар
487Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32ЯКНО-КЕМ/kz типті жоғары вольтты ұяшықЯчейка высоковольтная типа ЯКНО-КЕМ/kz04.10.2017 09:08Тауар
456Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32ОТАН-КСО-3М сериялы біржақты қызмет көрсету құрамалы камераларКамеры сборные одностороннего обслуживания серии ОТАН-КСО-3М06.11.2017 09:49Тауар
472Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32РВВ-КЕМ/kz сериялы жоғары вольтты реверсорларРеверсоры высоковольтные серии РВВ-КЕМ/kz24.10.2017 14:49Тауар
488Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ШУОТ-КЕМ/kz оперативті тоқ шкафыШкаф оперативного тока ШУОТ-Б-КЕМ/kz04.10.2017 08:53Тауар
466Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Тарату тұстамасыЩит распределительный06.11.2017 09:45Тауар
482Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32ПКТПН жылжымалы сыртқа орнатылатын жинақтық трансформаторлық қосалқы станцияПередвижная комплектная трансформаторная подстанция наружной установки ПКТПН05.10.2017 11:17Тауар
498Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ШСН сериялы өзіндік қажеттіліктердің шкафыШкаф собственных нужд серии ШСН02.10.2017 17:22Тауар
452Написать письмо"АТЖ power"27.90.99Өзге де электр жабдықтарын өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства электрооборудования прочего17.10.2017 14:53Қызмет
468Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Қуат беру шкафыШкаф питания24.10.2017 15:05Тауар
484Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КТПН сыртқа орнатылатын жинақтық трансформаторлық қосалқы станцияКомплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН04.10.2017 09:42Тауар
500Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ВАРП-KEM/kz сериялы шкафШкаф серии ВАРП-KEM/kz02.10.2017 16:49Тауар
451Написать письмо"АТЖ power"33.13.19Кәсіби электронды өзге де жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования профессионального электронного прочего17.10.2017 14:54Қызмет
467Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32НОМАД-КМУ-1 сериялы жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства серии НОМАД-КМУ-124.10.2017 15:12Тауар
483Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КТПН-У-6(10)/0,4кВ сыртқа орнатылатын жинақтық трансформаторлық қосалқы станцияКомплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН-У-6(10)/0,4кВ04.10.2017 09:44Тауар
499Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ВРН-KEM/kz сериялы шкафШкаф серии ВРН-KEM/kz02.10.2017 16:57Тауар
453Написать письмо"АТЖ power"27.40.99Электр жарықтандыру жабдықтарын өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства оборудования осветительного электрического17.10.2017 14:53Қызмет
469Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Басқару жәшігіЯщик управления24.10.2017 15:03Тауар
485Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КТПВ ішке орнатылатын жинақтық трансформаторлық қосалқы станцияКомплектная трансформаторная подстанция внутренней установки КТПВ04.10.2017 09:12Тауар
454Написать письмо"АТЖ power"27.33.99Электр өткізгіштеріне арналған аспаптарды өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства приспособлений для электропроводки17.10.2017 14:52Қызмет
470Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"31.01.11Киімдерге арналған шкафтарШкаф для одежды24.10.2017 14:59Тауар
486Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КТП жинақтық трансформаторлық қосалқы станцияКомплектная трансформаторная подстанция КТП03.10.2017 14:57Тауар
458Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Басқару шкафыШкаф управления06.11.2017 09:48Тауар
474Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ПР-КЕМ/kz сериялы тарату пункті (шкаф)Пункт (шкаф) распределительный серии ПР-КЕМ/kz24.10.2017 14:47Тауар
490Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.322КВЭ-КЕМ/kz-6 сериялы шкафШкаф серии 2КВЭ-КЕМ/kz-603.10.2017 15:27Тауар
459Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ЩСН-КЕМ/kz өзіндік қажеттіліктер үшін тұстамаЩит собственных нужд ЩСН-КЕМ/kz06.11.2017 09:47Тауар
475Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ШРС-КЕМ/kz сериялы тарату күш шкафыШкаф распределительный силовой серии ШРС-КЕМ/kz24.10.2017 14:44Тауар
491Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КРУ-РН-КЕМ/kz типті жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства типа КРУ-РН-КЕМ/kz03.10.2017 15:01Тауар
461Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Басқару құрылғысыПульт управления06.11.2017 09:46Тауар
477Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.3220 кВ КРУ жинақталған тарату құрылғысыКомплектное распределительного устройство КРУ 20 кВ24.10.2017 14:41Тауар
493Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КРУ2-10-КЕМ/kz сериялы жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства серии КРУ2-10-КЕМ/kz03.10.2017 11:50Тауар
460Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Басқару тұстамасыЩит управления06.11.2017 09:47Тауар
476Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ВРУ-KEM/kz сериялы су тарату құрылғысы (шкаф)Водно-распределительное устройство (шкаф) серии ВРУ-KEM/kz24.10.2017 14:42Тауар
492Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32K-XXVI-KEM/kz (K-26-KEM/kz) сериялы жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства серии K-XXVI-KEM/kz (K-26-KEM/kz)03.10.2017 11:59Тауар
462Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Тұрақты тоқ тұстамасыЩит постоянного тока06.11.2017 09:46Тауар
478Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КСО-3М-КЕМ/kz(КСО-366) типті құрамалы біржақты қызмет көрсету камераларыКамеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО-3М-КЕМ/kz(КСО-366) 19.10.2017 09:33Тауар
494Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31РТЗО-КЕМ/kz сериялы шкафтарШкафы серии РТЗО-КЕM/kz03.10.2017 11:49Тауар
463Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Уақытша токтың тұстамасыЩит временного тока06.11.2017 09:12Тауар
479Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32Блокты-модульді ғимарат БМҒБлочно-модульное здание БМЗ19.10.2017 09:24Тауар
495Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ЩСУ-КЕМ/kz типті басқару мен таратудың күш тұстамасыЩит силовой управления и распределения типа ЩСУ-КЕМ/kz03.10.2017 11:48Тауар
465Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Тарату шкафыШкаф распределительный06.11.2017 09:43Тауар
481Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32ПКТП жылжымалы жинақтық трансформаторлық қосалқы станцияПередвижная комплектная трансформаторная подстанция ПКТП16.10.2017 10:25Тауар
497Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ПВРН қосқышыПускатель ПВРН03.10.2017 11:02Тауар
457Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32НУР-КМ-1-КФ сериялы жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства серии НУР-КМ-1-КФ06.11.2017 09:48Тауар
473Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КМ-1КФ-КЕМ/kz сериялы жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства серии КМ-1КФ-КЕМ/kz24.10.2017 14:48Тауар
489Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КРН-КЕМ-КЕМ/kz типті жоғары вольтты шкафШкаф высоковольтный типа КРН-КЕМ-КЕМ/kz03.10.2017 15:30Тауар
464Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Жарықтандыру тұстамасыЩит освещения06.11.2017 09:13Тауар
480Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КТПБ-КЕМ/kz блокты жинақталған трансформаторлық қосалқы станцияКомплектная трансформаторная подстанция - блочная КТПБ-КЕМ/kz19.10.2017 09:20Тауар
496Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Ульба-КЕМ/kz төмен вольтты жинақталған құрылғыНизковольное комплектное устройство Ульба-КЕМ/kz03.10.2017 11:43Тауар

Жүйеге кіру