"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
<<  10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 19 ... 20 >>    Көрсетілген 451 - 500 барлығы 21913
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
454Написать письмоEnergy Consulting Group35.14.10Электр энергиясын сату бойынша қызметтерУслуги по продаже электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
470Написать письмоРИГ43.99.70Құрылысты монтаждау және салу жөніндегі жұмыстар Работы по монтажу и возведению сооружений 12.04.2018 08:49Жұмыс
486Написать письмоРИГ43.32.10Монтаждау бойынша балташылық жұмыстар Работы столярные по монтажу09.04.2018 17:14Жұмыс
466Написать письмоРИГ71.11.21Тұрғын үй ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтер Услуги по архитектурному проектированию зданий жилых 12.04.2018 08:50Қызмет
482Написать письмоРИГ43.34.10Сырлау жұмыстарыРаботы малярные12.04.2018 08:49Жұмыс
498Написать письмоРИГ43.11.10Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу бойынша жұмыстар Работы по разборке и сносу зданий и сооружений09.04.2018 17:14Жұмыс
456Написать письмоEnergy Consulting Group35.12.10Электр энергиясын беру бойынша қызметтерУслуги по передаче электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
472Написать письмоРИГ43.99.50Болат, құрылыс конструкцияларын салу бойынша жұмыстар Работы по возведению конструкций строительных, стальных 12.04.2018 08:51Жұмыс
488Написать письмоРИГ43.29.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, монтаждау (орнату) бойынша өзге де жұмыстар Работы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки09.04.2018 17:14Жұмыс
453Написать письмоEnergy Consulting Group42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных12.04.2018 08:56Жұмыс
469Написать письмоРИГ43.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:51Жұмыс
485Написать письмоРИГ43.33.10Қаптау бойынша жұмыстар Работы по облицовке12.04.2018 08:49Жұмыс
452Написать письмоEnergy Consulting Group42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных12.04.2018 08:53Жұмыс
468Написать письмоРИГ62.01.11Қолданбалы бағдарламаларды жобалау және әзірлеу бойынша қызметтер Услуги по проектированию и разработке программ прикладных12.04.2018 08:51Қызмет
484Написать письмоРИГ43.33.21Едендерді венециялық өрнекпен, мәрмәрмен, гранитпен және тақтатаспен жабу бойынша жұмыстар Работы по покрытию полов венецианской мозаикой, мрамором, гранитом и сланцем 12.04.2018 08:49Жұмыс
500Написать письмоРИГ42.99.22Ашық стадиондар мен спорт алаңдарын салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по сооружению стадионов открытых и площадок спортивных09.04.2018 17:15Жұмыс
455Написать письмоEnergy Consulting Group35.13.10Электр энергиясын бөлу бойынша қызметтерУслуги по распределению электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
471Написать письмоРИГ43.99.60Кірпіш және тас қалау бойынша жұмыстар Работы по кладке кирпичной и каменной12.04.2018 08:51Жұмыс
487Написать письмоРИГ43.31.10Сылақ жұмыстары Работы штукатурные 09.04.2018 17:14Жұмыс
457Написать письмоРИГ71.12.20Ғимараттар құрылысына қатысты жобаларға басшылық бойынша қызметтер Услуги по руководству проектами, касающимися строительства зданий12.04.2018 08:49Қызмет
473Написать письмоРИГ43.99.40Бетон жұмыстарыРаботы бетонные 12.04.2018 08:51Жұмыс
489Написать письмоРИГ43.29.12Дуалдар мен қоршауларды орнату бойынша жұмыстар Работы по установке заборов и оград09.04.2018 17:14Жұмыс
458Написать письмоРИГ71.12.19Өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию прочему12.04.2018 08:50Қызмет
474Написать письмоРИГ43.99.30Қада қағуды қоса алғанда, іргетасты қалау бойынша жұмыстар Работы по закладке фундамента, включая забивание свай12.04.2018 08:51Жұмыс
490Написать письмоРИГ43.29.11Оқшаулау жұмыстары Работы изоляционные09.04.2018 17:14Жұмыс
461Написать письмоРИГ71.12.16Су, кәріз және құрғату жүйелерін жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных 12.04.2018 08:50Қызмет
477Написать письмоРИГ43.91.19Өзге де шатырды жабу жұмыстары Работы кровельные прочие12.04.2018 08:51Жұмыс
493Написать письмоРИГ43.22.11Су жүргізу және құрғату жұмыстары Работы водопроводные и дренажные 09.04.2018 17:14Жұмыс
462Написать письмоРИГ71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию электростанций12.04.2018 08:50Қызмет
478Написать письмоРИГ43.91.11Шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)Работы по установке стропил (кровельных перекрытий)12.04.2018 08:50Жұмыс
494Написать письмоРИГ43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстарыРаботы электромонтажные09.04.2018 17:14Жұмыс
464Написать письмоРИГ71.11.24Сәулет саласындағы кеңес беру қызметтері Услуги консультационные в области архитектуры 12.04.2018 08:50Қызмет
480Написать письмоРИГ43.39.11Декоративті әрлеу бойынша жұмыстар Работы по отделке декоративной12.04.2018 08:49Жұмыс
496Написать письмоРИГ43.12.12Экскавация және жер жұмыстары Экскавация и работы земляные09.04.2018 17:14Жұмыс
459Написать письмоРИГ71.12.18Байланыс және тарату желісін жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию линий связи и транслирования12.04.2018 08:50Қызмет
475Написать письмоРИГ43.99.20Саты ағаш орнату бойынша жұмыстар Работы по установке лесов12.04.2018 08:51Жұмыс
491Написать письмоРИГ43.22.20Газ арматураларын орнату бойынша жұмыстар Работы по установке арматуры газовой 09.04.2018 17:14Жұмыс
463Написать письмоРИГ71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтері Услуги консультационные инженерные12.04.2018 08:50Қызмет
479Написать письмоРИГ43.39.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де аяқтайтын және әрлейтін құрылыс жұмыстары Работы строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:50Жұмыс
495Написать письмоРИГ43.13.10Барлау бұрғылауы бойынша жұмыстар Работы по бурению разведочному 09.04.2018 17:14Жұмыс
460Написать письмоРИГ71.12.17Технологиялық үдерістер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию предприятий промышленных и процессов технологических12.04.2018 08:50Қызмет
476Написать письмоРИГ43.99.10Гидрооқшаулау бойынша жұмыстарРаботы по гидроизоляции 12.04.2018 08:51Жұмыс
492Написать письмоРИГ43.22.12Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелерін монтаждау (орнату) бойынша жұмыстарРаботы по монтажу (установке) систем отопления, вентиляции и кондиционирования09.04.2018 17:14Жұмыс
465Написать письмоРИГ71.11.22Тұрғын емес ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтер Услуги по архитектурному проектированию зданий нежилых 12.04.2018 08:49Қызмет
481Написать письмоРИГ43.34.20Шыны жасау жұмыстары Работы стекольные12.04.2018 08:49Жұмыс
497Написать письмоРИГ43.12.11Ауыл шаруашылығы жерлерін дайындау бойынша жұмыстар; тазарту бойынша жұмыстар Работы по подготовке земель сельскохозяйственных; работы по расчистке09.04.2018 17:14Жұмыс
451Написать письмоEnergy Consulting Group84.13.12Отын өнеркәсібі және электроэнергетика саласындағы әкімшілік қызметтер Услуги административные в области топливной промышленности и электроэнергетики12.04.2018 08:53Қызмет
467Написать письмоРИГ62.01.12Желілер мен жүйелерді жобалау және әзірлеу бойынша қызметтерУслуги по проектированию и разработке сетей и систем12.04.2018 08:49Қызмет
483Написать письмоРИГ43.33.29Еден жабындыларын төсеу, қабырғаларды қаптау және желімдеу бойынша өзге де жұмыстар Работы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие12.04.2018 08:49Жұмыс
499Написать письмоРИГ42.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки09.04.2018 17:15Жұмыс