"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
<<  10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 19 ... 20 >>    Көрсетілген 451 - 500 барлығы 21611
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
466Написать письмо"АТЖ power"42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению электростанций19.10.2017 09:18Жұмыс
482Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Басқару шкафыШкаф управления06.11.2017 09:48Тауар
498Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ПР-КЕМ/kz сериялы тарату пункті (шкаф)Пункт (шкаф) распределительный серии ПР-КЕМ/kz24.10.2017 14:47Тауар
452Написать письмо"ОТЫРАР"81.29.13Санитарлық өзге де қызметтерУслуги санитарные прочие06.11.2017 12:17Қызмет
468Написать письмо"АТЖ power"42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных19.10.2017 09:09Жұмыс
484Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Басқару тұстамасыЩит управления06.11.2017 09:47Тауар
500Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ВРУ-KEM/kz сериялы су тарату құрылғысы (шкаф)Водно-распределительное устройство (шкаф) серии ВРУ-KEM/kz24.10.2017 14:42Тауар
454Написать письмо"ОТЫРАР"81.22.12Мамандандырылған жинау бойынша қызметтерУслуги по уборке специализированной06.11.2017 12:16Қызмет
470Написать письмо"АТЖ power"41.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)19.10.2017 09:08Жұмыс
486Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Тұрақты тоқ тұстамасыЩит постоянного тока06.11.2017 09:46Тауар
453Написать письмо"ОТЫРАР"81.29.12Қарды жинау және жою бойынша қызметтерУслуги по уборке и удалению снега06.11.2017 12:16Қызмет
469Написать письмо"АТЖ power"41.00.40Тұрғын емес ғимараттарды салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)19.10.2017 09:09Жұмыс
485Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Басқару құрылғысыПульт управления06.11.2017 09:46Тауар
457Написать письмо«Топаз» Жер қойнауын зерттеу компаниясы»71.12.32Геофизикалық қызметтерУслуги геофизические19.10.2017 09:03Қызмет
473Написать письмо"АТЖ power"33.14.19Өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования прочего17.10.2017 14:55Қызмет
489Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Тарату шкафыШкаф распределительный06.11.2017 09:43Тауар
459Написать письмо«Топаз» Жер қойнауын зерттеу компаниясы»71.12.19Өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию прочему19.10.2017 09:02Қызмет
475Написать письмо"АТЖ power"33.13.19Кәсіби электронды өзге де жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования профессионального электронного прочего17.10.2017 14:54Қызмет
491Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32НОМАД-КМУ-1 сериялы жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства серии НОМАД-КМУ-124.10.2017 15:12Тауар
458Написать письмо«Топаз» Жер қойнауын зерттеу компаниясы»71.12.35Картография бойынша қызметтерУслуги по картографии19.10.2017 09:02Қызмет
474Написать письмо"АТЖ power"33.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей17.10.2017 14:55Қызмет
490Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Тарату тұстамасыЩит распределительный06.11.2017 09:45Тауар
460Написать письмо«Топаз» Жер қойнауын зерттеу компаниясы»71.12.33Пайдалы қазбаларды барлау және бағалау бойынша қызметтерУслуги по разведке и оценке полезных ископаемых17.10.2017 16:47Қызмет
476Написать письмо"АТЖ power"27.90.99Өзге де электр жабдықтарын өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства электрооборудования прочего17.10.2017 14:53Қызмет
492Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Қуат беру шкафыШкаф питания24.10.2017 15:05Тауар
462Написать письмо«Топаз» Жер қойнауын зерттеу компаниясы»43.13.10Барлау бұрғылауы бойынша жұмыстарРаботы по бурению разведочному06.11.2017 14:51Жұмыс
478Написать письмо"АТЖ power"27.33.99Электр өткізгіштеріне арналған аспаптарды өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства приспособлений для электропроводки17.10.2017 14:52Қызмет
494Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"31.01.11Киімдерге арналған шкафтарШкаф для одежды24.10.2017 14:59Тауар
464Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31SIVACON S8 типті төмен волтті жинынтықты құрылғыУстройство комплектное низковольтное типа SIVACON S806.11.2017 10:03Тауар
480Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32ОТАН-КСО-3М сериялы біржақты қызмет көрсету құрамалы камераларКамеры сборные одностороннего обслуживания серии ОТАН-КСО-3М06.11.2017 09:49Тауар
496Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32РВВ-КЕМ/kz сериялы жоғары вольтты реверсорларРеверсоры высоковольтные серии РВВ-КЕМ/kz24.10.2017 14:49Тауар
461Написать письмо«Топаз» Жер қойнауын зерттеу компаниясы»71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтеріУслуги консультационные инженерные17.10.2017 16:46Қызмет
477Написать письмо"АТЖ power"27.40.99Электр жарықтандыру жабдықтарын өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства оборудования осветительного электрического17.10.2017 14:53Қызмет
493Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Басқару жәшігіЯщик управления24.10.2017 15:03Тауар
463Написать письмо«Топаз» Жер қойнауын зерттеу компаниясы»42.21.24Суда артезиан ұңғымаларды мен құдықтарды бұрғылау және кәріз жүйелерін орнату бойынша жұмыстар Работы по бурению на воду артезианских скважин и колодцев и установке канализационных систем06.11.2017 14:51Жұмыс
479Написать письмо"АТЖ power"27.32.99Электронды және өзге де электр сымдары мен кабелдерін өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства проводов и кабелей электронных и электрических прочих17.10.2017 14:51Қызмет
495Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31АВР шкафыШкаф АВР24.10.2017 14:51Тауар
451Написать письмо"ОТЫРАР"81.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по комплексному обслуживанию объектов06.11.2017 12:17Қызмет
467Написать письмо"АТЖ power"42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных19.10.2017 09:15Жұмыс
483Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ЩСН-КЕМ/kz өзіндік қажеттіліктер үшін тұстамаЩит собственных нужд ЩСН-КЕМ/kz06.11.2017 09:47Тауар
499Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31ШРС-КЕМ/kz сериялы тарату күш шкафыШкаф распределительный силовой серии ШРС-КЕМ/kz24.10.2017 14:44Тауар
465Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Шиналық сым KEM/KZШинопровод KEM/KZ06.11.2017 09:50Тауар
481Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32НУР-КМ-1-КФ сериялы жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства серии НУР-КМ-1-КФ06.11.2017 09:48Тауар
497Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КМ-1КФ-КЕМ/kz сериялы жинақталған тарату құрылғысының шкафыШкаф комплектного распределительного устройства серии КМ-1КФ-КЕМ/kz24.10.2017 14:48Тауар
456Написать письмо«Топаз» Жер қойнауын зерттеу компаниясы»71.12.31Геология және геофизика саласындағы кеңес беру қызметтеріУслуги консультационные в области геологии и геофизики19.10.2017 09:03Қызмет
472Написать письмо"АТЖ power"33.20.50Электр жабдықтарын орнату бойынша қызметтерУслуги по установке оборудования электрического17.10.2017 15:16Қызмет
488Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Жарықтандыру тұстамасыЩит освещения06.11.2017 09:13Тауар
455Написать письмо"ОТЫРАР"81.22.11Терезелерді жуу бойынша қызметтерУслуги по мытью окон19.10.2017 09:05Қызмет
471Написать письмо"АТЖ power"71.20.13Кешенді электромеханикалық жүйелердің талдауы және сынақтары бойынша қызметтерУслуги по испытаниям и анализу комплексных электромеханических систем17.10.2017 15:18Қызмет
487Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.31Уақытша токтың тұстамасыЩит временного тока06.11.2017 09:12Тауар

Жүйеге кіру