"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
<<  10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 19 ... 20 >>    Көрсетілген 501 - 550 барлығы 22421
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
505Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Тығыздымалық толтырма АФТ, асбестік өрулі, кесіктер мөлшері 8-15 ммНабивка сальниковая АФТ, асбестовая плетеная, размер сечения 8-15 мм08.02.2019 18:01Тауар
525Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.00.11ОтырғышТабурет06.02.2019 14:27Тауар
545Написать письмоСЕЛТЕЙ43.99.40Бетон жұмыстарыРаботы бетонные06.02.2019 12:28Жұмыс
502Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Толтыратын зат сальниковая, таскендір, кіршең - АСП - өрілген өзектен май іркілген үйкеліске қарсы құраммен тамақ берген стеклоровинга графитированнная,Набивка сальниковая, асбестовая, марка - АСП - плетеная с сердечником из стеклоровинга, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированнная08.02.2019 18:01Тауар
522Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.00.11КреслоКресло06.02.2019 14:27Тауар
542Написать письмоСЕЛТЕЙ43.99.70Құрылысты монтаждау және салу жөніндегі жұмыстарРаботы по монтажу и возведению сооружений06.02.2019 12:25Жұмыс
509Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Асбест, өрулі, графитпен желімделген ингибирленген АГИ, кесіктер мөлшері 8-15 ммАсбестовая плетеная, проклеенная с графитом ингибированная АГИ, размер сечения 8-15 мм08.02.2019 18:02Тауар
529Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12Балалар сөреледіСтеллаж детский06.02.2019 14:32Тауар
549Написать письмоСЕЛТЕЙ43.91.19Өзге де шатырды жабу жұмыстарыРаботы кровельные прочие06.02.2019 12:30Жұмыс
507Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Тығыздымалық толтырма АФТ, асбестік өрулі, кесіктер мөлшері 16-28 ммНабивка сальниковая АФТ, асбестовая плетеная, размер сечения 16-28 мм08.02.2019 18:02Тауар
527Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.09.13Мектепке дейінгі балалар керуетКровать детская дошкольная06.02.2019 14:31Тауар
547Написать письмоСЕЛТЕЙ43.99.20Саты ағаш орнату бойынша жұмыстарРаботы по установке лесов06.02.2019 12:29Жұмыс
508Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Бау ШАОН маркаларының ф диаметрінің 3-40 мм таскендірШнур асбестовый марки ШАОН диаметр ф 3-40 мм08.02.2019 18:02Тауар
528Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12Әдістеме және ойыншықтарға балалар шкафы Шкаф детский для игушек и пособий06.02.2019 14:31Тауар
548Написать письмоСЕЛТЕЙ43.99.10Гидрооқшаулау бойынша жұмыстарРаботы по гидроизоляции06.02.2019 12:30Жұмыс
512Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Тығыздама шажырқайдың, сіңдірілген майдың антиүйкелме құрамымен, графитированная тінді талшықтардан деген өрулі ЛП (ЛП- 31), қиманың/өлшемі 3-50 мм диаметріНабивка сальниковая ЛП (ЛП-31), плетеная из лубяных волокон, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированная, размер сечения/диаметр 3-50 мм08.02.2019 18:02Тауар
532Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.11Демонстрациялық үстелдерСтол демонстрационный 06.02.2019 14:32Тауар
514Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.03.12МатрацМатрац06.02.2019 14:24Тауар
534Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.11Суырмалы шкафарШкаф вытяжной06.02.2019 14:32Тауар
513Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Тығыздамалық толтырма ХБП, ХБП-31, өрмелі, мақтадан жасалған, майлы үйкелмеге қарсы құрамды сіңірген, графиттелгенкесік өлшемдері. 4-тен 50 мм-ге дейінНабивка сальниковая ХБП, ХБП-31, плетеная, хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом, графитированная.Размеры сечений от 4 до 50 мм.08.02.2019 18:02Тауар
533Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.11Ұстаздарға арналған үстелдерСтол для учителя06.02.2019 14:32Тауар
515Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12Жазу үстелСтол письменный06.02.2019 14:24Тауар
535Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.11Мекткпке дейінгі балалар үстелдеріСтолы детские дошкольные06.02.2019 14:32Тауар
517Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12ТумбаТумба06.02.2019 14:26Тауар
537Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.09.11Сауда кәсіпоррындарына ,өнеркәсшпке,тұрмыстық қызмет корсетуге арналған металл үстелдерСтолы металлические для предприятий торговли, промышленности, бытового обслуживания06.02.2019 14:23Тауар
518Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12Компьютерлік устелСтол компьютерный06.02.2019 14:26Тауар
538Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.00.12Балалар орындықСтул детский06.02.2019 14:23Тауар
520Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12Киімдерге арналған шкафШкаф для одежды06.02.2019 14:26Тауар
540Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12Мектепке дейінгі балалар шкафШкаф детский дошкольный06.02.2019 14:23Тауар
519Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12Кітаптарға,Құжаттарға және оку-көрнекті құралдарға арналған шкафтарШкаф для книг документов и учебно наглядных пособий06.02.2019 14:26Тауар
539Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.00.11Оқушылық орындықСтул ученический06.02.2019 14:23Тауар
516Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.12Ас үстелдеріСтол обеденный06.02.2019 14:26Тауар
536Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.11КушеткаКушетка06.02.2019 14:32Тауар
510Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Асбест, өрулі, графитпен желімделген ингибирленген АГИ, кесіктер мөлшері 4-6 ммАсбестовая плетеная, проклеенная с графитом ингибированная АГИ, размер сечения 4-6 мм08.02.2019 18:02Тауар
530Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.11 Оқушы үстелдеріСтол ученический06.02.2019 14:32Тауар
550Написать письмоСЕЛТЕЙ43.91.11Шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)Работы по установке стропил (кровельных перекрытий)06.02.2019 12:31Жұмыс
501Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11АС таңбалы тығыздамалық асбест өрулі толтырмасы, кесіктер мөлшері 30-50 ммНабивка сальниковая АС, асбестовая плетеная, размер сечения 30-50 мм08.02.2019 18:01Тауар
521Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.11 Металл шкафШкаф металлический06.02.2019 14:27Тауар
541Написать письмоСЕЛТЕЙ43.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстарыРаботы строительные специализированные, не включенные в другие группировки06.02.2019 12:25Жұмыс
511Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Тығыздамалық графитті толтырма РK-240 шыны талшығыменарматураланған термокеңейтілген графиттен жасалған жоғары сапалы иірілгенжіптен өріледі. Сальниковая графитовая набивка РK-240, сплетена из высококачественной пряжи из терморасширенного графита армированной стекловолокном.08.02.2019 18:02Тауар
531Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.01.11ПарталарПарта06.02.2019 14:32Тауар
506Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Тығыздымалық толтырма АФТ, асбестік өрулі, кесіктер мөлшері 30-50 ммНабивка сальниковая АФТ, асбестовая плетеная, размер сечения 30-50 мм08.02.2019 18:02Тауар
526Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.00.11ОтырғышСкамья06.02.2019 14:31Тауар
546Написать письмоСЕЛТЕЙ43.99.30Қада қағуды қоса алғанда, іргетасты қалау бойынша жұмыстарРаботы по закладке фундамента, включая забивание свай06.02.2019 12:28Жұмыс
504Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Тығыздымалық толтырма АФТ, асбестік өрулі, кесіктер мөлшері 4-6 ммНабивка сальниковая АФТ, асбестовая плетеная, размер сечения 4-6 мм08.02.2019 18:01Тауар
524Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.00.11БанкеткаБанкетка06.02.2019 14:27Тауар
544Написать письмоСЕЛТЕЙ43.99.50Болат, құрылыс конструкцияларын салу бойынша жұмыстарРаботы по возведению конструкций строительных, стальных06.02.2019 12:28Жұмыс
503Написать письмоАТИ-Казахстан23.99.11Тығыздама таскендір АСП шажырқай, қиманың/өлшемі 3-50 мм диаметріНабивка сальниковая асбестовая АСП, размер сечения/диаметр 3-50 мм08.02.2019 18:01Тауар
523Написать письмоЭкспериментальный завод № 131.00.12ДиванДиван06.02.2019 14:27Тауар
543Написать письмоСЕЛТЕЙ43.99.60Кірпіш және тас қалау бойынша жұмыстарРаботы по кладке кирпичной и каменной06.02.2019 12:25Жұмыс

Жүйеге кіру