"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 51 - 100 барлығы 21588
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
51Написать письмоРИГ43.32.10Монтаждау бойынша балташылық жұмыстар Работы столярные по монтажу09.04.2018 17:14Жұмыс
52Написать письмоРИГ43.31.10Сылақ жұмыстары Работы штукатурные 09.04.2018 17:14Жұмыс
53Написать письмоРИГ43.29.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, монтаждау (орнату) бойынша өзге де жұмыстар Работы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки09.04.2018 17:14Жұмыс
54Написать письмоРИГ43.29.12Дуалдар мен қоршауларды орнату бойынша жұмыстар Работы по установке заборов и оград09.04.2018 17:14Жұмыс
55Написать письмоРИГ43.29.11Оқшаулау жұмыстары Работы изоляционные09.04.2018 17:14Жұмыс
56Написать письмоРИГ43.22.20Газ арматураларын орнату бойынша жұмыстар Работы по установке арматуры газовой 09.04.2018 17:14Жұмыс
57Написать письмоРИГ43.22.12Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелерін монтаждау (орнату) бойынша жұмыстарРаботы по монтажу (установке) систем отопления, вентиляции и кондиционирования09.04.2018 17:14Жұмыс
58Написать письмоРИГ43.22.11Су жүргізу және құрғату жұмыстары Работы водопроводные и дренажные 09.04.2018 17:14Жұмыс
59Написать письмоРИГ43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстарыРаботы электромонтажные09.04.2018 17:14Жұмыс
60Написать письмоРИГ43.13.10Барлау бұрғылауы бойынша жұмыстар Работы по бурению разведочному 09.04.2018 17:14Жұмыс
61Написать письмоРИГ43.12.12Экскавация және жер жұмыстары Экскавация и работы земляные09.04.2018 17:14Жұмыс
62Написать письмоРИГ43.12.11Ауыл шаруашылығы жерлерін дайындау бойынша жұмыстар; тазарту бойынша жұмыстар Работы по подготовке земель сельскохозяйственных; работы по расчистке09.04.2018 17:14Жұмыс
63Написать письмоРИГ43.11.10Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу бойынша жұмыстар Работы по разборке и сносу зданий и сооружений09.04.2018 17:14Жұмыс
64Написать письмоРИГ42.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки09.04.2018 17:15Жұмыс
65Написать письмоРИГ42.99.22Ашық стадиондар мен спорт алаңдарын салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по сооружению стадионов открытых и площадок спортивных09.04.2018 17:15Жұмыс
66Написать письмоРИГ42.99.21Кен өндіру және өңдеу өнеркәсібіне арналған кәсіпорындар мен құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению предприятий и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности09.04.2018 17:15Жұмыс
67Написать письмоРИГ42.91.20Жағалау және порт құрылыстарын, бөгет, шлюз және олармен байланысты гидромеханикалық құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению сооружений береговых и портовых, дамб, шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических 09.04.2018 17:15Жұмыс
68Написать письмоРИГ42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению электростанций09.04.2018 17:15Жұмыс
69Написать письмоРИГ42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных09.04.2018 17:15Жұмыс
70Написать письмоРИГ42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных09.04.2018 17:15Жұмыс
71Написать письмоРИГ42.21.24Суда артезиан ұңғымаларды мен құдықтарды бұрғылау және кәріз жүйелерін орнату бойынша жұмыстар Работы по бурению на воду артезианских скважин и колодцев и установке канализационных систем09.04.2018 17:15Жұмыс
72Написать письмоРИГ42.21.23Жер суару жүйелерін (арналарын); су құбырларын; су өңдеу жөніндегі қондырғыларды, ағынды суларды қайта өңдеу жөніндегі қондырғыларды және сорғы станцияларын салу жөніндегі құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных09.04.2018 17:15Жұмыс
73Написать письмоРИГ42.21.22Қосалқы жұмыстарды қоса, жергілікті құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные09.04.2018 17:15Жұмыс
74Написать письмоРИГ42.21.21Магистралды құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке трубопроводов магистральных 09.04.2018 17:15Жұмыс
75Написать письмоРИГ42.13.20Көпірлер мен тоннельдерді салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению мостов и тоннелей12.04.2018 08:34Жұмыс
76Написать письмоРИГ42.12.20Темір жолдар мен метро салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению железных дорог и метро12.04.2018 08:34Жұмыс
77Написать письмоРИГ42.11.20Автомагистральдары (жер үстіндегіден басқа), жолдар, көшелер, автомобиль және өзге де жүргіншілер жолдары мен әуежайлардағы ұшу-қону жолақтарын салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по сооружению автомагистралей (кроме надземных), дорог, улиц, дорог автомобильных и пешеходных прочих, полос взлетно-посадочных на аэродромах 12.04.2018 08:34Жұмыс
78Написать письмоРИГ41.00.40Тұрғын емес ғимараттарды салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)12.04.2018 08:34Жұмыс
79Написать письмоРИГ41.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)12.04.2018 08:34Жұмыс
80Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled GU 10 (3-30Вт)Лампа светодиодная Proled GU 10 (3-30Вт)09.04.2018 17:12Тауар
81Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled E40 (20-200Вт)Лампа светодиодная Proled E40 (20-200Вт)09.04.2018 17:12Тауар
82Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled MR16 (3-30Вт)Лампа светодиодная Proled MR16 (3-30Вт)09.04.2018 17:12Тауар
83Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled 2G11 (3-30Вт)Лампа светодиодная Proled 2G11 (3-30Вт)09.04.2018 17:12Тауар
84Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled G5 (3-30Вт)Лампа светодиодная Proled G5 (3-30Вт)09.04.2018 17:12Тауар
85Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled GU 5.3 (3-30Вт) Лампа светодиодная Proled GU 5.3 (3-30Вт) 09.04.2018 17:12Тауар
86Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled G13T8 (5-40Вт)Лампа светодиодная Proled G13T8 (5-40Вт)09.04.2018 17:12Тауар
87Написать письмо27.40.39Светодиод шам Proled G13T8 (5-40Вт)Лампа светодиодная Proled G13T8 (5-40Вт)09.04.2018 17:12Тауар
88Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled E27 (3-40Вт)Лампа светодиодная Proled E27 (3-40Вт)09.04.2018 17:13Тауар
89Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled E14 (3-20 Вт)Лампа светодиодная Proled E14 (3-20 Вт)09.04.2018 17:13Тауар
90Написать письмо82.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий09.04.2018 17:11Қызмет
91Написать письмоКазтехснабресурс14.13.21камуфляж түстес костюм (күрте, шалбар, фуражка)Костюм камуфляжный (куртка, брюки, фуражка)09.04.2018 17:11Тауар
92Написать письмо"Maint"63.99.10Басқа топтамаларға енгізілмеген ақпараттық қызметтерУслуги информационные, не включенные в другие группировки12.03.2018 18:04Қызмет
93Написать письмо"Maint"63.12.10Веб порталдарды ұстауСодержание веб порталов12.03.2018 18:04Қызмет
94Написать письмо"Maint"63.11.19Өзге де деректерді және ақпараттық технологияларды орналастыруға арналған инфрақұрылыммен қамтамасыз ету бойынша қызметтерУслуги по обеспечению инфраструктурой для размещения данных и информационных технологий прочих12.03.2018 18:04Қызмет
95Написать письмо"Maint"63.11.13Қолданбалы бағдарламалармен қамтамасыз ету бойынша қызметтерУслуги по обеспечению программами прикладными12.03.2018 18:04Қызмет
96Написать письмо"Maint"63.11.12«Интернеттегі» сайттарды өңдеу бойынша қызметтерУслуги по обработке сайтов в «Интернете»12.03.2018 18:04Қызмет
97Написать письмо"Maint"62.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки12.03.2018 18:04Қызмет
98Написать письмо"Maint"62.03.12Компьютерлік жүйелерді басқару бойынша қызметтерУслуги по управлению системами компьютерными12.03.2018 18:04Қызмет
99Написать письмо"Maint"62.03.11Желіні басқару бойынша қызметтерУслуги по управлению сетью12.03.2018 18:04Қызмет
100Написать письмо"Maint"62.02.30Ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтерУслуги по технической поддержке информационных технологий12.03.2018 18:04Қызмет

Жүйеге кіру