"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 51 - 100 барлығы 21636
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
51Написать письмоНурсай Энерджи42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных23.05.2018 15:04Жұмыс
52Написать письмоНурсай Энерджи42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных23.05.2018 15:04Жұмыс
53Написать письмоEnergy Consulting Group46.19.10Сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатын түрлі ассортименттегі тауарлармен көтерме сауда бойынша қызметтер Услуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, товарами широкого ассортимента12.04.2018 08:52Қызмет
54Написать письмоEnergy Consulting Group33.11.13Бу генераторларын (орталықтан су жылыту қазандықтарынан басқа) жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов (кроме котлов водяных центрального отопления) 12.04.2018 08:52Қызмет
55Написать письмоEnergy Consulting Group94.12.10Кәсіби ұйымдардың қызметтері Услуги профессиональных организаций12.04.2018 08:52Қызмет
56Написать письмоEnergy Consulting Group96.09.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де әр түрлі қызметтер Услуги различные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:52Қызмет
57Написать письмоEnergy Consulting Group33.20.70Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де аспаптарды орнату бойынша қызметтер Услуги по установке приборов прочих, не включенных в другие группировки12.04.2018 08:52Қызмет
58Написать письмоEnergy Consulting Group81.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов12.04.2018 08:53Қызмет
59Написать письмоEnergy Consulting Group74.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:53Қызмет
60Написать письмоEnergy Consulting Group74.90.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық кеңес беру қызметтері Услуги научно-технические консультационные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:53Қызмет
61Написать письмоEnergy Consulting Group71.20.19Техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтерУслуги по испытаниям и анализу техническим прочие12.04.2018 08:53Қызмет
62Написать письмоEnergy Consulting Group71.20.13Кешенді электромеханикалық жүйелердің талдауы және сынақтары бойынша қызметтер Услуги по испытаниям и анализу комплексных электромеханических систем12.04.2018 08:53Қызмет
63Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.19Өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию прочему12.04.2018 08:53Қызмет
64Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.18Байланыс және тарату желісін жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию линий связи и транслирования12.04.2018 08:53Қызмет
65Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.16Су, кәріз және құрғату жүйелерін жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных 12.04.2018 08:53Қызмет
66Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию электростанций12.04.2018 08:53Қызмет
67Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтері Услуги консультационные инженерные12.04.2018 08:53Қызмет
68Написать письмоEnergy Consulting Group84.13.12Отын өнеркәсібі және электроэнергетика саласындағы әкімшілік қызметтер Услуги административные в области топливной промышленности и электроэнергетики12.04.2018 08:53Қызмет
69Написать письмоEnergy Consulting Group42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных12.04.2018 08:53Жұмыс
70Написать письмоEnergy Consulting Group42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных12.04.2018 08:56Жұмыс
71Написать письмоEnergy Consulting Group35.14.10Электр энергиясын сату бойынша қызметтерУслуги по продаже электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
72Написать письмоEnergy Consulting Group35.13.10Электр энергиясын бөлу бойынша қызметтерУслуги по распределению электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
73Написать письмоEnergy Consulting Group35.12.10Электр энергиясын беру бойынша қызметтерУслуги по передаче электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
74Написать письмоРИГ71.12.20Ғимараттар құрылысына қатысты жобаларға басшылық бойынша қызметтер Услуги по руководству проектами, касающимися строительства зданий12.04.2018 08:49Қызмет
75Написать письмоРИГ71.12.19Өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию прочему12.04.2018 08:50Қызмет
76Написать письмоРИГ71.12.18Байланыс және тарату желісін жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию линий связи и транслирования12.04.2018 08:50Қызмет
77Написать письмоРИГ71.12.17Технологиялық үдерістер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию предприятий промышленных и процессов технологических12.04.2018 08:50Қызмет
78Написать письмоРИГ71.12.16Су, кәріз және құрғату жүйелерін жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных 12.04.2018 08:50Қызмет
79Написать письмоРИГ71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию электростанций12.04.2018 08:50Қызмет
80Написать письмоРИГ71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтері Услуги консультационные инженерные12.04.2018 08:50Қызмет
81Написать письмоРИГ71.11.24Сәулет саласындағы кеңес беру қызметтері Услуги консультационные в области архитектуры 12.04.2018 08:50Қызмет
82Написать письмоРИГ71.11.22Тұрғын емес ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтер Услуги по архитектурному проектированию зданий нежилых 12.04.2018 08:49Қызмет
83Написать письмоРИГ71.11.21Тұрғын үй ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтер Услуги по архитектурному проектированию зданий жилых 12.04.2018 08:50Қызмет
84Написать письмоРИГ62.01.12Желілер мен жүйелерді жобалау және әзірлеу бойынша қызметтерУслуги по проектированию и разработке сетей и систем12.04.2018 08:49Қызмет
85Написать письмоРИГ62.01.11Қолданбалы бағдарламаларды жобалау және әзірлеу бойынша қызметтер Услуги по проектированию и разработке программ прикладных12.04.2018 08:51Қызмет
86Написать письмоРИГ43.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:51Жұмыс
87Написать письмоРИГ43.99.70Құрылысты монтаждау және салу жөніндегі жұмыстар Работы по монтажу и возведению сооружений 12.04.2018 08:49Жұмыс
88Написать письмоРИГ43.99.60Кірпіш және тас қалау бойынша жұмыстар Работы по кладке кирпичной и каменной12.04.2018 08:51Жұмыс
89Написать письмоРИГ43.99.50Болат, құрылыс конструкцияларын салу бойынша жұмыстар Работы по возведению конструкций строительных, стальных 12.04.2018 08:51Жұмыс
90Написать письмоРИГ43.99.40Бетон жұмыстарыРаботы бетонные 12.04.2018 08:51Жұмыс
91Написать письмоРИГ43.99.30Қада қағуды қоса алғанда, іргетасты қалау бойынша жұмыстар Работы по закладке фундамента, включая забивание свай12.04.2018 08:51Жұмыс
92Написать письмоРИГ43.99.20Саты ағаш орнату бойынша жұмыстар Работы по установке лесов12.04.2018 08:51Жұмыс
93Написать письмоРИГ43.99.10Гидрооқшаулау бойынша жұмыстарРаботы по гидроизоляции 12.04.2018 08:51Жұмыс
94Написать письмоРИГ43.91.19Өзге де шатырды жабу жұмыстары Работы кровельные прочие12.04.2018 08:51Жұмыс
95Написать письмоРИГ43.91.11Шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)Работы по установке стропил (кровельных перекрытий)12.04.2018 08:50Жұмыс
96Написать письмоРИГ43.39.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де аяқтайтын және әрлейтін құрылыс жұмыстары Работы строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:50Жұмыс
97Написать письмоРИГ43.39.11Декоративті әрлеу бойынша жұмыстар Работы по отделке декоративной12.04.2018 08:49Жұмыс
98Написать письмоРИГ43.34.20Шыны жасау жұмыстары Работы стекольные12.04.2018 08:49Жұмыс
99Написать письмоРИГ43.34.10Сырлау жұмыстарыРаботы малярные12.04.2018 08:49Жұмыс
100Написать письмоРИГ43.33.29Еден жабындыларын төсеу, қабырғаларды қаптау және желімдеу бойынша өзге де жұмыстар Работы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие12.04.2018 08:49Жұмыс