"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 51 - 100 барлығы 22421
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
51Написать письмоЛисица 46.90.10Мамандандырылмаған көтерме сауда қызметтеріУслуги по торговле оптовой неспециализированной10.04.2019 16:36Қызмет
52Написать письмоЛисица 46.19.10Сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатын түрлі ассортименттегі тауарлармен көтерме сауда бойынша қызметтерУслуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, товарами широкого ассортимента16.04.2019 18:45Қызмет
53Написать письмоЛисица 46.18.19Сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатын, басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де тауарлармен көтерме сауда бойынша қызметтерУслуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, товарами прочими, не включенными в другие группировки16.04.2019 18:45Қызмет
54Написать письмоЛисица 46.38.29Басқа топтамаларға енгізілмеген тамақ өнімдерімен көтерме сауда бойынша қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқаУслуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, продуктами пищевыми, не включенными в другие группировки16.04.2019 18:45Қызмет
55Написать письмоЛисица 46.49.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, тұрмыстық мақсаттағы бұйымдар және жабдықтармен көтерме сауда бойынша қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқаУслуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, изделиями и оборудованием бытового назначения, не включенными в другие группировки16.04.2019 18:45Қызмет
56Написать письмоЛисица 46.49.39Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұтыну тауарларымен көтерме сауда бойынша қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқаБасқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұтыну тауарларымен көтерме сауда бойынша қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқа16.04.2019 18:45Қызмет
57Написать письмоЛисица 46.76.19Ауыл шаруашылығы аралық тауарларынан басқа, басқа топтамаларға енгізілмеген аралық тауарлармен көтерме сауда бойынша қызметтер, сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатыннан басқаУслуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, товарами промежуточными, кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки16.04.2019 18:46Қызмет
58Написать письмоЛисица 47.00.86Басқа топтамаларға енгізілмеген,тұрмыстық мақсаттағы өзге де азық-түлік емес тауарлармен басқа бөлшек сауда бойынша қызметтерУслуги по торговле розничной товарами непродовольственными бытового назначения прочими, не включенными в другие группировки16.04.2019 18:46Қызмет
59Написать письмо"Концерн "Яссауи"41.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)10.04.2019 11:14Жұмыс
60Написать письмо"Концерн "Яссауи"41.00.40Тұрмыстық емес ғимараттарды салу бойынша құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, жөндеу, реконструкциялау, қалпына келтіру жұмыстары)Работы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)10.04.2019 11:15Жұмыс
61Написать письмо41.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)10.04.2019 11:15Жұмыс
62Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.12.20Темір жолдар мен метро салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению железных дорог и метро10.04.2019 11:15Жұмыс
63Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.13.20Көпірлер мен тоннельдерді салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению мостов и тоннелей10.04.2019 11:15Жұмыс
64Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.21.21Магистралды құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке трубопроводов магистральных10.04.2019 11:15Жұмыс
65Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.21.22Қосалқы жұмыстарды қоса, жергілікті құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные10.04.2019 11:15Жұмыс
66Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.21.23Жер суару жүйелерін (арналарын); су құбырларын; су өңдеу жөніндегі қондырғыларды, ағынды суларды қайта өңдеу жөніндегі қондырғыларды және сорғы станцияларын салу жөніндегі құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных10.04.2019 11:15Жұмыс
67Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.21.23Жер суару жүйелерін (арналарын); су құбырларын; су өңдеу жөніндегі қондырғыларды, ағынды суларды қайта өңдеу жөніндегі қондырғыларды және сорғы станцияларын салу жөніндегі құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных10.04.2019 11:15Жұмыс
68Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.21.24Суда артезиан ұңғымаларды мен құдықтарды бұрғылау және кәріз жүйелерін орнату бойынша жұмыстарРаботы по бурению на воду артезианских скважин и колодцев и установке канализационных систем10.04.2019 11:15Жұмыс
69Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных10.04.2019 11:15Жұмыс
70Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных10.04.2019 11:16Жұмыс
71Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению электростанций10.04.2019 11:16Жұмыс
72Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.91.20Жағалау және порт құрылыстарын, бөгет, шлюз және олармен байланысты гидромеханикалық құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению сооружений береговых и портовых, дамб, шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических10.04.2019 11:16Жұмыс
73Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.99.21Кен өндіру және өңдеу өнеркәсібіне арналған кәсіпорындар мен құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению предприятий и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности10.04.2019 11:16Жұмыс
74Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.99.22Ашық стадиондар мен спорт алаңдарын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению стадионов открытых и площадок спортивных10.04.2019 11:16Жұмыс
75Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.99.22Ашық стадиондар мен спорт алаңдарын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению стадионов открытых и площадок спортивных10.04.2019 11:16Жұмыс
76Написать письмо"Концерн "Яссауи"42.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки10.04.2019 11:16Жұмыс
77Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.11.10Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу бойынша жұмыстарРаботы по разборке и сносу зданий и сооружений10.04.2019 11:16Жұмыс
78Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.12.11Ауыл шаруашылығы жерлерін дайындау бойынша жұмыстар; тазарту бойынша жұмыстарРаботы по подготовке земель сельскохозяйственных; работы по расчистке10.04.2019 11:16Жұмыс
79Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.12.12Экскавация және жер жұмыстарыЭкскавация и работы земляные10.04.2019 11:16Жұмыс
80Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.13.10Барлау бұрғылауы бойынша жұмыстарРаботы по бурению разведочному10.04.2019 11:16Жұмыс
81Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстарыРаботы электромонтажные10.04.2019 11:17Жұмыс
82Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.22.11Су жүргізу және құрғату жұмыстарыРаботы водопроводные и дренажные10.04.2019 11:17Жұмыс
83Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.22.12Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелерін монтаждау (орнату) бойынша жұмыстарРаботы по монтажу (установке) систем отопления, вентиляции и кондиционирования10.04.2019 12:30Жұмыс
84Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.22.20Газ арматураларын орнату бойынша жұмыстарРаботы по установке арматуры газовой10.04.2019 12:30Жұмыс
85Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.29.11Оқшаулау жұмыстарыРаботы изоляционные10.04.2019 12:30Жұмыс
86Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.29.12Дуалдар мен қоршауларды орнату бойынша жұмыстарРаботы по установке заборов и оград10.04.2019 16:33Жұмыс
87Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.29.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, монтаждау (орнату) бойынша өзге де жұмыстарРаботы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки10.04.2019 16:33Жұмыс
88Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.31.10Сылақ жұмыстарыРаботы штукатурные10.04.2019 11:14Жұмыс
89Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.32.10Монтаждау бойынша балташылық жұмыстарРаботы столярные по монтажу10.04.2019 16:33Жұмыс
90Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.33.10Қаптау бойынша жұмыстарРаботы по облицовке10.04.2019 12:30Жұмыс
91Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.33.21Едендерді венециялық өрнекпен, мәрмәрмен, гранитпен және тақтатаспен жабу бойынша жұмыстарРаботы по покрытию полов венецианской мозаикой, мрамором, гранитом и сланцем09.04.2019 18:29Жұмыс
92Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.33.29Еден жабындыларын төсеу, қабырғаларды қаптау және желімдеу бойынша өзге де жұмыстарРаботы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие09.04.2019 18:29Жұмыс
93Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.34.10Сырлау жұмыстарыРаботы малярные09.04.2019 18:30Жұмыс
94Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.34.20Шыны жасау жұмыстарыРаботы стекольные09.04.2019 18:30Жұмыс
95Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.39.11Декоративті әрлеу бойынша жұмыстарРаботы по отделке декоративной09.04.2019 18:30Жұмыс
96Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.39.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де аяқтайтын және әрлейтін құрылыс жұмыстарыРаботы строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки09.04.2019 18:30Жұмыс
97Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.91.11Шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)Работы по установке стропил (кровельных перекрытий)09.04.2019 18:30Жұмыс
98Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.91.19Өзге де шатырды жабу жұмыстарыРаботы кровельные прочие09.04.2019 18:30Жұмыс
99Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.99.10Гидрооқшаулау бойынша жұмыстарРаботы по гидроизоляции09.04.2019 18:30Жұмыс
100Написать письмо"Концерн "Яссауи"43.99.20Саты ағаш орнату бойынша жұмыстарРаботы по установке лесов09.04.2019 18:30Жұмыс

Жүйеге кіру