"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 51 - 100 барлығы 21611
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
51Написать письмоРИГ71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию электростанций12.04.2018 08:50Қызмет
52Написать письмоРИГ71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтері Услуги консультационные инженерные12.04.2018 08:50Қызмет
53Написать письмоРИГ71.11.24Сәулет саласындағы кеңес беру қызметтері Услуги консультационные в области архитектуры 12.04.2018 08:50Қызмет
54Написать письмоРИГ71.11.22Тұрғын емес ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтер Услуги по архитектурному проектированию зданий нежилых 12.04.2018 08:49Қызмет
55Написать письмоРИГ71.11.21Тұрғын үй ғимараттарды сәулеттік жобалау бойынша қызметтер Услуги по архитектурному проектированию зданий жилых 12.04.2018 08:50Қызмет
56Написать письмоРИГ62.01.12Желілер мен жүйелерді жобалау және әзірлеу бойынша қызметтерУслуги по проектированию и разработке сетей и систем12.04.2018 08:49Қызмет
57Написать письмоРИГ62.01.11Қолданбалы бағдарламаларды жобалау және әзірлеу бойынша қызметтер Услуги по проектированию и разработке программ прикладных12.04.2018 08:51Қызмет
58Написать письмоРИГ43.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:51Жұмыс
59Написать письмоРИГ43.99.70Құрылысты монтаждау және салу жөніндегі жұмыстар Работы по монтажу и возведению сооружений 12.04.2018 08:49Жұмыс
60Написать письмоРИГ43.99.60Кірпіш және тас қалау бойынша жұмыстар Работы по кладке кирпичной и каменной12.04.2018 08:51Жұмыс
61Написать письмоРИГ43.99.50Болат, құрылыс конструкцияларын салу бойынша жұмыстар Работы по возведению конструкций строительных, стальных 12.04.2018 08:51Жұмыс
62Написать письмоРИГ43.99.40Бетон жұмыстарыРаботы бетонные 12.04.2018 08:51Жұмыс
63Написать письмоРИГ43.99.30Қада қағуды қоса алғанда, іргетасты қалау бойынша жұмыстар Работы по закладке фундамента, включая забивание свай12.04.2018 08:51Жұмыс
64Написать письмоРИГ43.99.20Саты ағаш орнату бойынша жұмыстар Работы по установке лесов12.04.2018 08:51Жұмыс
65Написать письмоРИГ43.99.10Гидрооқшаулау бойынша жұмыстарРаботы по гидроизоляции 12.04.2018 08:51Жұмыс
66Написать письмоРИГ43.91.19Өзге де шатырды жабу жұмыстары Работы кровельные прочие12.04.2018 08:51Жұмыс
67Написать письмоРИГ43.91.11Шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)Работы по установке стропил (кровельных перекрытий)12.04.2018 08:50Жұмыс
68Написать письмоРИГ43.39.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де аяқтайтын және әрлейтін құрылыс жұмыстары Работы строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:50Жұмыс
69Написать письмоРИГ43.39.11Декоративті әрлеу бойынша жұмыстар Работы по отделке декоративной12.04.2018 08:49Жұмыс
70Написать письмоРИГ43.34.20Шыны жасау жұмыстары Работы стекольные12.04.2018 08:49Жұмыс
71Написать письмоРИГ43.34.10Сырлау жұмыстарыРаботы малярные12.04.2018 08:49Жұмыс
72Написать письмоРИГ43.33.29Еден жабындыларын төсеу, қабырғаларды қаптау және желімдеу бойынша өзге де жұмыстар Работы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие12.04.2018 08:49Жұмыс
73Написать письмоРИГ43.33.21Едендерді венециялық өрнекпен, мәрмәрмен, гранитпен және тақтатаспен жабу бойынша жұмыстар Работы по покрытию полов венецианской мозаикой, мрамором, гранитом и сланцем 12.04.2018 08:49Жұмыс
74Написать письмоРИГ43.33.10Қаптау бойынша жұмыстар Работы по облицовке12.04.2018 08:49Жұмыс
75Написать письмоРИГ43.32.10Монтаждау бойынша балташылық жұмыстар Работы столярные по монтажу09.04.2018 17:14Жұмыс
76Написать письмоРИГ43.31.10Сылақ жұмыстары Работы штукатурные 09.04.2018 17:14Жұмыс
77Написать письмоРИГ43.29.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, монтаждау (орнату) бойынша өзге де жұмыстар Работы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки09.04.2018 17:14Жұмыс
78Написать письмоРИГ43.29.12Дуалдар мен қоршауларды орнату бойынша жұмыстар Работы по установке заборов и оград09.04.2018 17:14Жұмыс
79Написать письмоРИГ43.29.11Оқшаулау жұмыстары Работы изоляционные09.04.2018 17:14Жұмыс
80Написать письмоРИГ43.22.20Газ арматураларын орнату бойынша жұмыстар Работы по установке арматуры газовой 09.04.2018 17:14Жұмыс
81Написать письмоРИГ43.22.12Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелерін монтаждау (орнату) бойынша жұмыстарРаботы по монтажу (установке) систем отопления, вентиляции и кондиционирования09.04.2018 17:14Жұмыс
82Написать письмоРИГ43.22.11Су жүргізу және құрғату жұмыстары Работы водопроводные и дренажные 09.04.2018 17:14Жұмыс
83Написать письмоРИГ43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстарыРаботы электромонтажные09.04.2018 17:14Жұмыс
84Написать письмоРИГ43.13.10Барлау бұрғылауы бойынша жұмыстар Работы по бурению разведочному 09.04.2018 17:14Жұмыс
85Написать письмоРИГ43.12.12Экскавация және жер жұмыстары Экскавация и работы земляные09.04.2018 17:14Жұмыс
86Написать письмоРИГ43.12.11Ауыл шаруашылығы жерлерін дайындау бойынша жұмыстар; тазарту бойынша жұмыстар Работы по подготовке земель сельскохозяйственных; работы по расчистке09.04.2018 17:14Жұмыс
87Написать письмоРИГ43.11.10Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу бойынша жұмыстар Работы по разборке и сносу зданий и сооружений09.04.2018 17:14Жұмыс
88Написать письмоРИГ42.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки09.04.2018 17:15Жұмыс
89Написать письмоРИГ42.99.22Ашық стадиондар мен спорт алаңдарын салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по сооружению стадионов открытых и площадок спортивных09.04.2018 17:15Жұмыс
90Написать письмоРИГ42.99.21Кен өндіру және өңдеу өнеркәсібіне арналған кәсіпорындар мен құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению предприятий и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности09.04.2018 17:15Жұмыс
91Написать письмоРИГ42.91.20Жағалау және порт құрылыстарын, бөгет, шлюз және олармен байланысты гидромеханикалық құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению сооружений береговых и портовых, дамб, шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических 09.04.2018 17:15Жұмыс
92Написать письмоРИГ42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению электростанций09.04.2018 17:15Жұмыс
93Написать письмоРИГ42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных09.04.2018 17:15Жұмыс
94Написать письмоРИГ42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных09.04.2018 17:15Жұмыс
95Написать письмоРИГ42.21.24Суда артезиан ұңғымаларды мен құдықтарды бұрғылау және кәріз жүйелерін орнату бойынша жұмыстар Работы по бурению на воду артезианских скважин и колодцев и установке канализационных систем09.04.2018 17:15Жұмыс
96Написать письмоРИГ42.21.23Жер суару жүйелерін (арналарын); су құбырларын; су өңдеу жөніндегі қондырғыларды, ағынды суларды қайта өңдеу жөніндегі қондырғыларды және сорғы станцияларын салу жөніндегі құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных09.04.2018 17:15Жұмыс
97Написать письмоРИГ42.21.22Қосалқы жұмыстарды қоса, жергілікті құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные09.04.2018 17:15Жұмыс
98Написать письмоРИГ42.21.21Магистралды құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке трубопроводов магистральных 09.04.2018 17:15Жұмыс
99Написать письмоРИГ42.13.20Көпірлер мен тоннельдерді салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению мостов и тоннелей12.04.2018 08:34Жұмыс
100Написать письмоРИГ42.12.20Темір жолдар мен метро салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению железных дорог и метро12.04.2018 08:34Жұмыс

Жүйеге кіру