"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 151 - 200 барлығы 21689
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
151Написать письмоРИГ43.99.40Бетон жұмыстарыРаботы бетонные 12.04.2018 08:51Жұмыс
152Написать письмоРИГ43.99.30Қада қағуды қоса алғанда, іргетасты қалау бойынша жұмыстар Работы по закладке фундамента, включая забивание свай12.04.2018 08:51Жұмыс
153Написать письмоРИГ43.99.20Саты ағаш орнату бойынша жұмыстар Работы по установке лесов12.04.2018 08:51Жұмыс
154Написать письмоРИГ43.99.10Гидрооқшаулау бойынша жұмыстарРаботы по гидроизоляции 12.04.2018 08:51Жұмыс
155Написать письмоРИГ43.91.19Өзге де шатырды жабу жұмыстары Работы кровельные прочие12.04.2018 08:51Жұмыс
156Написать письмоРИГ43.91.11Шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)Работы по установке стропил (кровельных перекрытий)12.04.2018 08:50Жұмыс
157Написать письмоРИГ43.39.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де аяқтайтын және әрлейтін құрылыс жұмыстары Работы строительные завершающие и отделочные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:50Жұмыс
158Написать письмоРИГ43.39.11Декоративті әрлеу бойынша жұмыстар Работы по отделке декоративной12.04.2018 08:49Жұмыс
159Написать письмоРИГ43.34.20Шыны жасау жұмыстары Работы стекольные12.04.2018 08:49Жұмыс
160Написать письмоРИГ43.34.10Сырлау жұмыстарыРаботы малярные12.04.2018 08:49Жұмыс
161Написать письмоРИГ43.33.29Еден жабындыларын төсеу, қабырғаларды қаптау және желімдеу бойынша өзге де жұмыстар Работы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие12.04.2018 08:49Жұмыс
162Написать письмоРИГ43.33.21Едендерді венециялық өрнекпен, мәрмәрмен, гранитпен және тақтатаспен жабу бойынша жұмыстар Работы по покрытию полов венецианской мозаикой, мрамором, гранитом и сланцем 12.04.2018 08:49Жұмыс
163Написать письмоРИГ43.33.10Қаптау бойынша жұмыстар Работы по облицовке12.04.2018 08:49Жұмыс
164Написать письмоРИГ43.32.10Монтаждау бойынша балташылық жұмыстар Работы столярные по монтажу09.04.2018 17:14Жұмыс
165Написать письмоРИГ43.31.10Сылақ жұмыстары Работы штукатурные 09.04.2018 17:14Жұмыс
166Написать письмоРИГ43.29.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, монтаждау (орнату) бойынша өзге де жұмыстар Работы по монтажу (установке) прочие, не включенные в другие группировки09.04.2018 17:14Жұмыс
167Написать письмоРИГ43.29.12Дуалдар мен қоршауларды орнату бойынша жұмыстар Работы по установке заборов и оград09.04.2018 17:14Жұмыс
168Написать письмоРИГ43.29.11Оқшаулау жұмыстары Работы изоляционные09.04.2018 17:14Жұмыс
169Написать письмоРИГ43.22.20Газ арматураларын орнату бойынша жұмыстар Работы по установке арматуры газовой 09.04.2018 17:14Жұмыс
170Написать письмоРИГ43.22.12Жылыту, желдету және ауаны баптау жүйелерін монтаждау (орнату) бойынша жұмыстарРаботы по монтажу (установке) систем отопления, вентиляции и кондиционирования09.04.2018 17:14Жұмыс
171Написать письмоРИГ43.22.11Су жүргізу және құрғату жұмыстары Работы водопроводные и дренажные 09.04.2018 17:14Жұмыс
172Написать письмоРИГ43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстарыРаботы электромонтажные09.04.2018 17:14Жұмыс
173Написать письмоРИГ43.13.10Барлау бұрғылауы бойынша жұмыстар Работы по бурению разведочному 09.04.2018 17:14Жұмыс
174Написать письмоРИГ43.12.12Экскавация және жер жұмыстары Экскавация и работы земляные09.04.2018 17:14Жұмыс
175Написать письмоРИГ43.12.11Ауыл шаруашылығы жерлерін дайындау бойынша жұмыстар; тазарту бойынша жұмыстар Работы по подготовке земель сельскохозяйственных; работы по расчистке09.04.2018 17:14Жұмыс
176Написать письмоРИГ43.11.10Ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу және бұзу бойынша жұмыстар Работы по разборке и сносу зданий и сооружений09.04.2018 17:14Жұмыс
177Написать письмоРИГ42.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген азаматтық инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению сооружений гражданских инженерных, не включенных в другие группировки09.04.2018 17:15Жұмыс
178Написать письмоРИГ42.99.22Ашық стадиондар мен спорт алаңдарын салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по сооружению стадионов открытых и площадок спортивных09.04.2018 17:15Жұмыс
179Написать письмоРИГ42.99.21Кен өндіру және өңдеу өнеркәсібіне арналған кәсіпорындар мен құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению предприятий и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности09.04.2018 17:15Жұмыс
180Написать письмоРИГ42.91.20Жағалау және порт құрылыстарын, бөгет, шлюз және олармен байланысты гидромеханикалық құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению сооружений береговых и портовых, дамб, шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических 09.04.2018 17:15Жұмыс
181Написать письмоРИГ42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению электростанций09.04.2018 17:15Жұмыс
182Написать письмоРИГ42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных09.04.2018 17:15Жұмыс
183Написать письмоРИГ42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных09.04.2018 17:15Жұмыс
184Написать письмоРИГ42.21.24Суда артезиан ұңғымаларды мен құдықтарды бұрғылау және кәріз жүйелерін орнату бойынша жұмыстар Работы по бурению на воду артезианских скважин и колодцев и установке канализационных систем09.04.2018 17:15Жұмыс
185Написать письмоРИГ42.21.23Жер суару жүйелерін (арналарын); су құбырларын; су өңдеу жөніндегі қондырғыларды, ағынды суларды қайта өңдеу жөніндегі қондырғыларды және сорғы станцияларын салу жөніндегі құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных09.04.2018 17:15Жұмыс
186Написать письмоРИГ42.21.22Қосалқы жұмыстарды қоса, жергілікті құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные09.04.2018 17:15Жұмыс
187Написать письмоРИГ42.21.21Магистралды құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке трубопроводов магистральных 09.04.2018 17:15Жұмыс
188Написать письмоРИГ42.13.20Көпірлер мен тоннельдерді салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению мостов и тоннелей12.04.2018 08:34Жұмыс
189Написать письмоРИГ42.12.20Темір жолдар мен метро салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению железных дорог и метро12.04.2018 08:34Жұмыс
190Написать письмоРИГ42.11.20Автомагистральдары (жер үстіндегіден басқа), жолдар, көшелер, автомобиль және өзге де жүргіншілер жолдары мен әуежайлардағы ұшу-қону жолақтарын салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по сооружению автомагистралей (кроме надземных), дорог, улиц, дорог автомобильных и пешеходных прочих, полос взлетно-посадочных на аэродромах 12.04.2018 08:34Жұмыс
191Написать письмоРИГ41.00.40Тұрғын емес ғимараттарды салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)12.04.2018 08:34Жұмыс
192Написать письмоРИГ41.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)12.04.2018 08:34Жұмыс
193Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled GU 10 (3-30Вт)Лампа светодиодная Proled GU 10 (3-30Вт)09.04.2018 17:12Тауар
194Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled E40 (20-200Вт)Лампа светодиодная Proled E40 (20-200Вт)09.04.2018 17:12Тауар
195Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled MR16 (3-30Вт)Лампа светодиодная Proled MR16 (3-30Вт)09.04.2018 17:12Тауар
196Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled 2G11 (3-30Вт)Лампа светодиодная Proled 2G11 (3-30Вт)09.04.2018 17:12Тауар
197Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled G5 (3-30Вт)Лампа светодиодная Proled G5 (3-30Вт)09.04.2018 17:12Тауар
198Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled GU 5.3 (3-30Вт) Лампа светодиодная Proled GU 5.3 (3-30Вт) 09.04.2018 17:12Тауар
199Написать письмоPROLUX LED27.40.39Светодиод шам Proled G13T8 (5-40Вт)Лампа светодиодная Proled G13T8 (5-40Вт)09.04.2018 17:12Тауар
200Написать письмо27.40.39Светодиод шам Proled G13T8 (5-40Вт)Лампа светодиодная Proled G13T8 (5-40Вт)09.04.2018 17:12Тауар