"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 201 - 250 барлығы 22421
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
201Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных 26.03.2019 18:29Жұмыс
202Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных26.03.2019 18:29Жұмыс
203Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.21.24Суда артезиан ұңғымаларды мен құдықтарды бұрғылау және кәріз жүйелерін орнату бойынша жұмыстарРаботы по бурению на воду артезианских скважин и колодцев и установке канализационных систем26.03.2019 18:29Жұмыс
204Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.21.23Жер суару жүйелерін (арналарын); су құбырларын; су өңдеу жөніндегі қондырғыларды, ағынды суларды қайта өңдеу жөніндегі қондырғыларды және сорғы станцияларын салу жөніндегі құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных26.03.2019 17:28Жұмыс
205Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.21.23Жер суару жүйелерін (арналарын); су құбырларын; су өңдеу жөніндегі қондырғыларды, ағынды суларды қайта өңдеу жөніндегі қондырғыларды және сорғы станцияларын салу жөніндегі құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению систем орошения (каналов); водопроводов; установок по обработке воды, установок по переработке сточных вод и станций насосных26.03.2019 17:26Жұмыс
206Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.21.22Қосалқы жұмыстарды қоса, жергілікті құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке трубопроводов местных, включая работы вспомогательные26.03.2019 17:26Жұмыс
207Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.21.21Магистралды құбырларды төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке трубопроводов магистральных26.03.2019 17:26Жұмыс
208Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.13.20Көпірлер мен тоннельдерді салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению мостов и тоннелей26.03.2019 17:26Жұмыс
209Написать письмоARLAN STROY COMPANY42.12.20Темір жолдар мен метро салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по сооружению железных дорог и метро26.03.2019 17:26Жұмыс
210Написать письмоARLAN STROY COMPANY41.00.40Тұрмыстық емес ғимараттарды салу бойынша құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, жөндеу, реконструкциялау, қалпына келтіру жұмыстары)Работы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)26.03.2019 17:27Жұмыс
211Написать письмоARLAN STROY COMPANY41.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)26.03.2019 17:27Жұмыс
212Написать письмоСВС-Модуль25.11.10Ғимараты мобильді (инвентарлық) құрама-техникалық жинамалы типті функционалдық мақсаты бойынша: Қ-қоғамдық (ОБЩ)Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа по функциональному назначению: О-общественные (ОБЩ)26.03.2019 17:08Тауар
213Написать письмоСВС-Модуль25.11.10Ғимараты мобильді (инвентарлық) құрама-техникалық жинамалы типті функционалдық мақсаты бойынша: Т-тұрғын үйлер (ЖИЛ)Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа по функциональному назначению: Ж-жилые (ЖИЛ)26.03.2019 17:08Тауар
214Написать письмоСВС-Модуль25.11.10Ғимараты мобильді (инвентарлық) құрама-техникалық жинамалы типті функционалдық мақсаты бойынша:-Қосалқы (ВАБК)Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа по функциональному назначению: В-Вспомогательные (ВАБК)26.03.2019 17:09Тауар
215Написать письмоСВС-Модуль25.11.10Ғимараты мобильді (инвентарлық) құрама-техникалық жинамалы типті функционалдық мақсаты бойынша:-Қоймалық (СКЛ)Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа по функциональному назначению: С-Складские (СКЛ)26.03.2019 17:09Тауар
216Написать письмоСВС-Модуль25.11.10Ғимараты мобильді (инвентарлық) құрама-техникалық жинамалы типті функционалдық мақсаты бойынша: Т-Техникалық (ТЕХ)Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа по функциональному назначению: Т-Технические (ТЕХ)26.03.2019 17:08Тауар
217Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN500 PN 40 мм Кран шаровой DN500 PN 40 мм26.03.2019 17:07Тауар
218Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN400 PN 40 мм Кран шаровой DN400 PN 40 мм26.03.2019 17:07Тауар
219Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN300 PN 40 мм Кран шаровой DN300 PN 40 мм26.03.2019 17:07Тауар
220Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN1000 PN 25 мм Кран шаровой DN1000 PN 25 мм 26.03.2019 17:07Тауар
221Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN800 PN 25 мм Кран шаровой DN800 PN 25 мм 26.03.2019 17:07Тауар
222Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN700 PN 25 мм Кран шаровой DN700 PN 25 мм26.03.2019 17:07Тауар
223Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN600 PN 25 мм Кран шаровой DN600 PN 25 мм 26.03.2019 17:08Тауар
224Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN300 PN 25 мм Кран шаровой DN300 PN 25 мм 26.03.2019 17:08Тауар
225Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN500 PN 25 мм Кран шаровой DN500 PN 25 мм 26.03.2019 17:08Тауар
226Написать письмоБёмер Арматура28.14.13Шарлы крандар DN400 PN 25 мм Кран шаровой DN400 PN 25 мм 26.03.2019 17:07Тауар
227Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.12.17Қол электр құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов ручных электрических18.03.2019 17:43Қызмет
228Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.12.19Басқа санаттарға кірмейтін жалпы мақсаттағы жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки18.03.2019 17:44Қызмет
229Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.12.19Басқа санаттарға кірмейтін жалпы мақсаттағы жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки18.03.2019 17:45Қызмет
230Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей18.03.2019 17:45Қызмет
231Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.14.19Өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования прочего18.03.2019 17:47Қызмет
232Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.19.10Өзге де жабдықтарды жөндеу бойынша қызметтерУслуги по ремонту оборудования прочего18.03.2019 17:47Қызмет
233Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.20.70Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де аспаптарды орнату бойынша қызметтерУслуги по установке приборов прочих, не включенных в другие группировки18.03.2019 17:47Қызмет
234Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.20.70Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де аспаптарды орнату бойынша қызметтерУслуги по установке приборов прочих, не включенных в другие группировки18.03.2019 17:47Қызмет
235Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей18.03.2019 17:47Қызмет
236Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис33.20.50Электр жабдықтарын орнату бойынша қызметтерУслуги по установке оборудования электрического18.03.2019 17:47Қызмет
237Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис43.99.70Құрылысты монтаждау және салу жөніндегі жұмыстарРаботы по монтажу и возведению сооружений18.03.2019 17:47Жұмыс
238Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстарыРаботы электромонтажные18.03.2019 17:47Жұмыс
239Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных18.03.2019 17:48Жұмыс
240Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных18.03.2019 17:48Жұмыс
241Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению электростанций18.03.2019 17:48Жұмыс
242Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис41.00.40Тұрмыстық емес ғимараттарды салу бойынша құрылыс жұмыстары (жаңа құрылыс, жөндеу, реконструкциялау, қалпына келтіру жұмыстары)Работы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)18.03.2019 17:48Жұмыс
243Написать письмоМобильная компания Энерго Сервис41.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)18.03.2019 17:48Жұмыс
244Написать письмоБуран Бойлер ЖШС25.21.12Сұйық және/немесе газтәрізді отынмен жұмыс істейтін суқыздырғыш қазандық BB-6000 (КВа-6000) автоматтандырылған қазандықтардың құрамында өнеркәсіптік және азаматтық нысандарды автономды жылытұға және ыстық сумен қамтамасыз етуге қолданыладыКотел стальной водогрейный BB-6000 (КВа-6000) на жидком и/или газообразном топливе предназначен для отопления и горячего водоснабжения производственных и гражданских объектов в составе автоматизированных котельных18.03.2019 17:35Тауар
245Написать письмоБуран Бойлер ЖШС25.21.12Сұйық және/немесе газтәрізді отынмен жұмыс істейтін суқыздырғыш қазандық BB-5000 (КВа-5000) автоматтандырылған қазандықтардың құрамында өнеркәсіптік және азаматтық нысандарды автономды жылытұға және ыстық сумен қамтамасыз етуге қолданыладыКотел стальной водогрейный BB-5000 (КВа-5000) на жидком и/или газообразном топливе предназначен для отопления и горячего водоснабжения производственных и гражданских объектов в составе автоматизированных котельных18.03.2019 17:35Тауар
246Написать письмоБуран Бойлер ЖШС25.21.12Сұйық және/немесе газтәрізді отынмен жұмыс істейтін суқыздырғыш қазандық BB-4500 (КВа-4500) автоматтандырылған қазандықтардың құрамында өнеркәсіптік және азаматтық нысандарды автономды жылытұға және ыстық сумен қамтамасыз етуге қолданыладыКотел стальной водогрейный BB-4500 (КВа-4500) на жидком и/или газообразном топливе предназначен для отопления и горячего водоснабжения производственных и гражданских объектов в составе автоматизированных котельных18.03.2019 17:35Тауар
247Написать письмоТОО «R.W.S. BINDING» (Р.В.С. БАИНДИНГ)22.29.29ЦП 143 Р65 және Р75 типті рельс табанының астына қойылатын төсемдерПрокладка под подошву рельсов типов Р65 и Р75 ЦП 143Kz13.03.2019 10:28Тауар
248Написать письмоТОО «R.W.S. BINDING» (Р.В.С. БАИНДИНГ)22.29.29ЦП 328 – КБ астары астына қойылатын жоғары серпімді төсемдерПрокладка повышенной упругости под подкладки КБ ЦП 328 Kz13.03.2019 10:28Тауар
249Написать письмоСВС-Модуль25.11.10Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа по функциональному назначению: П-Производственные мастерские (ПМР)Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа по функциональному назначению: П-Производственные мастерские (ПМР)13.03.2019 10:30Тауар
250Написать письмоОхранное агентство АстСекьюрити84.24.19Қоғамдық тәртіпті қорғау және қауіпсіздік мәселелеріне байланысты өзге де қызметтерУслуги прочие, связанные с охраной общественного порядка и вопросами безопасности11.03.2019 14:36Қызмет

Жүйеге кіру