"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 351 - 400 барлығы 21588
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
351Написать письмоКереметСапаСервис20.13.13Құрамында иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сәулеленуді генерациялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, монтаждау, бөлшектеу, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение21.11.2017 09:39Жұмыс
352Написать письмоКереметСапаСервис20.13.13Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауТранспортировка, включая транзитную, ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего излучения, радиоактивных отходов в пределах территории Республики Казахстан21.11.2017 09:39Қызмет
353Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.30.60FS-GR әлсіз тоқты қорғау құрылғысы FS-GR Защита информации от утечки по тех-ническим каналам через линии охранной и пожарной сигнализации.09.11.2017 16:13Тауар
354Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.30Матричный генератор МГ Дербес компьютердің мониторынан ақпаратты жанама электромагниттік сәулеленудің арқасында рұқсатсыз иеленуден қорғау.Матричный генератор МГ Защита информации от перехвата с мониторов персональных компьютеров за счет побочных электромагнитных из-лучений.09.11.2017 16:22Тауар
355Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.30.30FT- GR-10,0-2C телефондық фильтр Сандық телефондық желілер арқылы техникалық каналдар бойынша ақпараттың ағып кетуінен қорғау.Фильтр телефонный FT- GR-10,0-2C "Защита информации от утечки по техническим каналам через цифровые телефонные линии"09.11.2017 16:22Тауар
356Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.30.30FT-GR-10,0-2 Аналогтық телефондық желілер арқылы техникалық каналдар бойынша ақпараттың ағып кетуінен қорғау.FT-GR-10,0-2 Защита информации от утечки по техническим каналам через аналоговые телефонные линии09.11.2017 16:23Тауар
357Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.30УЗ-1000-1 Электр коректену және жерге қосудың тізбегімен ақпараттың ағып кетуінен қорғау.УЗ-1000-1 Защита информации от утечки по цепям электропитания и заземления.09.11.2017 16:23Тауар
358Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.30КЕДЕРГІ БАСАТЫН ЖЕЛІЛІК СҮЗГІ УЗ-2000-1 Электр коректену және жерге қосудың тізбегімен ақпараттың ағып кетуінен қорғау.Фильтр сетевой помехоподавляющий УЗ-2000-1 Защита информации от утечки по цепям электропитания и заземления.09.11.2017 16:23Тауар
359Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.30КЕДЕРГІ БАСАТЫН ЖЕЛІЛІК СҮЗГІ УЗ-8000-3 Электр коректену және жерге қосудың тізбегімен ақпараттың ағып кетуінен қорғау.Фильтр сетевой помехоподавляющий УЗ-8000-3 Защита информации от утечки по цепям электропитания и заземления.09.11.2017 16:23Тауар
360Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)62.01.29Ақпаратты кепілді түрде жою бағдарламасы FreshDisk Бағдарламасы Программа гарантированного удаления информации Изделие программное “Fresh disk”09.11.2017 16:23Тауар
361Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.11Постановщик помех «Барьер-М» Жанама электрмагнитті сәулелендіруді бүркемелеу және өте кеңжолақты радио алқабын басу. Постановщик помех «Барьер-М» Маскировка побочных электромагнитных излучений и подавление сверхширокопо-лосных радиозакладок09.11.2017 16:23Тауар
362Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.11Постановщик помех «Барьер- 01» Жанама электрмагнитті сәулелендіруді бүркемелеу және аз қуаттылық радио алқабын басу.Постановщик помех «Барьер- 01» Маскировка побочных электромагнитных излучений и подавление радиозакладок малой мощности.09.11.2017 16:23Тауар
363Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.30Гранит PS-01 GSM, CDMA, AMPS, DAMPS, 3G стандартты ұялы телефондардың сигналын басуГранит PS-01 "Подавление сотовых телефонов стандартов CDMA GSM 3G, 4G , WIFI . "09.11.2017 16:23Тауар
364Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.30«Гранит PS-02» GSM 900/1800, CDMA, 3G, WiFi жылжымалы байланыс желісін бұғаттайды.«Гранит PS-02»"Подавление сотовых телефонов стандартов CDMA GSM 3G, 4G , WIFI . "09.11.2017 16:23Тауар
365Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.20.11Генератор шума ГШК -1000 Дербес компьютерлердің, компьютерлік желінің жұмыс станцияларының және есептеу техникасының нысандарындағы комплекстің жанама электромагниттік сәулелерін бүркемелеу.Генератор шума ГШК -1000 Маскировка побочных электромагнитных излучений персональных компьютеров09.11.2017 16:23Тауар
366Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.51.45оқшаулауды төмендететін сигнал бергіш «Гранит-СПИ»Сигнализатор понижения изоляции «Гранит-СПИ»09.11.2017 16:23Тауар
367Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью "Центрэнергомаханизация"24.20.34Тік тігісті электрмен пісіріпенген болат құбырлар ф51х1,5ммТрубы стальные электросварные прямошовные ф51х1,5мм07.11.2017 09:47Тауар
368Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью "Центрэнергомаханизация"24.20.35Тік тігісті электрмен пісіріпенген болат құбырлар ф40х1,5ммТрубы стальные электросварные прямошовные ф.40х1,5мм 07.11.2017 09:47Тауар
369Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью "Центрэнергомаханизация"28.92.623.101.16-СБ сызбасы дискісімен білігі (ММТ роторы)Вал с дисками чертеж 3.101.16-СБ (ротор ММТ)07.11.2017 09:48Тауар
370Написать письмо"КУЗЕТ-МОТОРС"80.10.19КУЗЕТ-МОТОРС ЖШСТОО КУЗЕТ-МОТОРС06.11.2017 12:20Қызмет
371Написать письмо"КУЗЕТ-МОТОРС"80.10.12КУЗЕТ-МОТОРС ЖШСТОО КУЗЕТ-МОТОРС06.11.2017 12:20Қызмет
372Написать письмоАкционерное общество "КЭМОНТ"27.12.32КСО2-10М сериялы құрамалы біржақты қызмет көрсету камераларыКамеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО2-10М06.11.2017 10:15Тауар
373Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью "Центрэнергомаханизация"28.11.31ПСВ-500-14-23 құбыр түйініТрубный пучок ПСВ-500-14-2306.11.2017 10:15Тауар
374Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью "Центрэнергомаханизация"28.11.31ПН-200-16-7-1 құбыр түйініТрубный пучок ПН-200-16-7-106.11.2017 10:16Тауар
375Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.11газдалмаған табиғи минералды суы 0,5 лвода природная минеральная негазированная 0,5 л06.11.2017 10:21Тауар
376Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Лимонад TURAN газдалғaн алкогольсіз сусын 1лНапиток безалкогольный TURAN газированный Лимонад 1 л06.11.2017 10:22Тауар
377Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.11Газдалмаған табиғи минералды суы 1,0 лВода природная минеральная негазированная 1,0 л06.11.2017 10:22Тауар
378Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.11газдалмаған табиғи минералды суы 1,5 лвода природная минеральная негазированная 1,5 л06.11.2017 10:23Тауар
379Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.11Газдалған табиғи минералды суы 0,5 лВода природная минеральная газированная 0,5 л06.11.2017 10:23Тауар
380Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.11Газдалмаған табиғи минералды суы 5 лВода природная минеральная негазированная 5 л06.11.2017 10:24Тауар
381Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.11Газдалған табиғи минералды суы 1,0 лВода природная минеральная газированная 1,0 л06.11.2017 12:06Тауар
382Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.11газдалған табиғи минералды суы 1,5 лвода природная минеральная газированная 1,5 л06.11.2017 12:06Тауар
383Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, шабдалы дәмді Turan қара шайы, алкогольсіз сусыны 0,5л Напиток безалкогольный Turan со вкусом черного чая с персиком, негазированный 0,5л06.11.2017 12:06Тауар
384Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, шабдалы дәмді Turan қара шайы, алкогольсіз сусыны 1,0л Напиток безалкогольный Turan со вкусом черного чая с персиком, негазированный 1,0л06.11.2017 12:06Тауар
385Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, шабдалы дәмді Turan қара шайы, алкогольсіз сусыны 1,5л Напиток безалкогольный Turan со вкусом черного чая с персиком, негазированный 1,5л06.11.2017 12:06Тауар
386Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Лимонад TURAN аса газдалған алкогольсіз сусын 1,5л Напиток безалкогольный TURAN сильногазированный Лимонад 1,5л 06.11.2017 12:07Тауар
387Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Лимонад TURAN аса газдалғaн алкогольсіз сусын 0,5лНапиток безалкогольный TURAN газированный Лимонад 0,5л06.11.2017 12:07Тауар
388Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, Turan алма дәмді алкогольсіз сусыны 0,5л Напиток безалкогольный Turan со вкусом яблока, негазированный 0,5л06.11.2017 12:07Тауар
389Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, лимон дәмді Turan көк шайы, алкогольсіз сусыны 0,5лНапиток безалкогольный Turan со вкусом зеленого чая с лимоном, негазированный 0,5л 06.11.2017 12:07Тауар
390Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, лимон дәмді Turan көк шайы, алкогольсіз сусыны 1,0лНапиток безалкогольный Turan со вкусом зеленого чая с лимоном, негазированный 1,0л06.11.2017 12:06Тауар
391Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, лимон дәмді Turan көк шайы, алкогольсіз сусыны 1,5лНапиток безалкогольный Turan со вкусом зеленого чая с лимоном, негазированный 1,5л 06.11.2017 12:03Тауар
392Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, Turan алма дәмді алкогольсіз сусыны 1,5л Напиток безалкогольный Turan со вкусом яблока, негазированный 1,5л06.11.2017 10:24Тауар
393Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, лимон дәмді Turan қара шайы, алкогольсіз сусыны 0,5лНапиток безалкогольный Turan cо вкусом черного чая с лимоном, негазированный 0,5л06.11.2017 10:14Тауар
394Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, лимон дәмді Turan қара шайы, алкогольсіз сусыны 1,0лНапиток безалкогольный Turan cо вкусом черного чая с лимоном, негазированный 1,0л06.11.2017 10:13Тауар
395Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, лимон дәмді Turan қара шайы, алкогольсіз сусыны 1,5лНапиток безалкогольный Turan cо вкусом черного чая с лимоном, негазированный 1,5л06.11.2017 10:13Тауар
396Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, Turan өрік дәмді алкогольсіз сусыны 0,5 л Напиток безалкогольный Turan, со вкусом абрикоса, негазированный 0,5 л 06.11.2017 10:13Тауар
397Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, Turan өрік дәмді алкогольсіз сусыны 1,5 л Напиток безалкогольный Turan, со вкусом абрикоса, негазированный 1,5 л 06.11.2017 10:12Тауар
398Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, апельсин дәмді алкогольсіз Turan cусыны 0,5 лНапиток безалкогольный Turan, со вкусом апельсина, негазированный 0,5л06.11.2017 10:12Тауар
399Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, апельсин дәмді алкогольсіз Turan cусыны 1,5 лНапиток безалкогольный Turan, со вкусом апельсина, негазированный 1,5л06.11.2017 10:11Тауар
400Написать письмоКокшетауские минеральные воды11.07.19Газдалмаған, Turan шие дәмді алкогольсіз сусыны 0,5л Напиток безалкогольный Turan со вкусом вишни, негазированный 0,5л 06.11.2017 10:10Тауар

Жүйеге кіру