"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2021 год - ENKI

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 25.01.2021 09:23 (25.01.2021 09:23)

На <<  2021  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 66 ішінен 66
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"019.20.31Сұйытылған пропан және бутанПропан и бутан, сжиженные1685250538 306 116.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"022.22.19Пластмассадан жасалған өзге де буып-түйетін бұйымдарИзделия упаковочные прочие из пластмасс019245510 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"022.19.40Резеңкеден жасалған конвейерлік (тасымалдаушы) ленталар мен қозғалтқыш белдіктерЛенты конвейерные (транспортерные) и ремни приводные из резины7962261 154.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)1690.190.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные796161 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.93.15Флюстік материалдан жасалған қаптамасы немесе өзекшесі бар сым, шыбық, құбыр, пластина, электродтарПроволока, прутки, трубы, пластины, электроды с покрытием или с сердечником из материала флюсового1662000600 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий7964000600 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"035.11.10Электр энергиясыЭлектроэнергия2159241116 333 755.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"036.00.12Ішуге жарамсыз суВода непитьевая114182 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"016.10.10Бойлай тілінген немесе шабылған, бөліктерге кесілген не 6 мм қалыңдықта ашылған орман материалдары; трамвай және темір жолдардың ағаш шпалдары, сіңдірілмегенЛесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разрезанные на части или раскроенные толщиной более 6 мм; шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные, непропитанные113175552 650 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"024.20.14Кескіні дөңгелек емес болат құбырлар мен түтікшелер және қуыскеуекті профильдерТрубы и трубки некруглого сечения и профили пустотелые стальные16815860 689 291.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген, асыл емес (бағалы емес) металдардан жасалған металл бұйымдарИзделия металлические из металлов неблагородных (недрагоценных), не включенные в другие группировки79622710 229 978.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"252.21.19Темір жол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерУслуги вспомогательные для железнодорожного транспорта прочие400 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"261.10.20Телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша байланыс қызметтеріУслуги связи по предоставлению телекоммуникаций проводных2 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"238.11.69Өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных прочих1 020 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"249.41.15Автомобиль көлігінің жүкті бос тиеп тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов навалом106 572 846.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"281.29.11Дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтерУслуги по дезинфекции и дезинсекции265 536.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"238.11.69Өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных прочих389 350.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"280.10.12Күзетшілердің қызметтеріУслуги охранников30 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"235.30.12Құбыр арқылы бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша қызметтерУслуги по снабжению паром и водой горячей по трубопроводам20 222 493.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"261.10.20Телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша байланыс қызметтеріУслуги связи по предоставлению телекоммуникаций проводных500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтерУслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого2 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"019.20.31Сұйытылған пропан және бутанПропан и бутан, сжиженные1685250538 306 116.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"022.22.19Пластмассадан жасалған өзге де буып-түйетін бұйымдарИзделия упаковочные прочие из пластмасс019245510 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"022.19.40Резеңкеден жасалған конвейерлік (тасымалдаушы) ленталар мен қозғалтқыш белдіктерЛенты конвейерные (транспортерные) и ремни приводные из резины7962261 154.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)1690.190.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные796161 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.93.15Флюстік материалдан жасалған қаптамасы немесе өзекшесі бар сым, шыбық, құбыр, пластина, электродтарПроволока, прутки, трубы, пластины, электроды с покрытием или с сердечником из материала флюсового1662000600 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий7964000600 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"035.11.10Электр энергиясыЭлектроэнергия2159241116 333 755.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"036.00.12Ішуге жарамсыз суВода непитьевая114182 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"016.10.10Бойлай тілінген немесе шабылған, бөліктерге кесілген не 6 мм қалыңдықта ашылған орман материалдары; трамвай және темір жолдардың ағаш шпалдары, сіңдірілмегенЛесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разрезанные на части или раскроенные толщиной более 6 мм; шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные, непропитанные113175552 650 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"024.20.14Кескіні дөңгелек емес болат құбырлар мен түтікшелер және қуыскеуекті профильдерТрубы и трубки некруглого сечения и профили пустотелые стальные16815860 689 291.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген, асыл емес (бағалы емес) металдардан жасалған металл бұйымдарИзделия металлические из металлов неблагородных (недрагоценных), не включенные в другие группировки79622710 229 978.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"252.21.19Темір жол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерУслуги вспомогательные для железнодорожного транспорта прочие400 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"261.10.20Телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша байланыс қызметтеріУслуги связи по предоставлению телекоммуникаций проводных2 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"238.11.69Өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных прочих1 020 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"249.41.15Автомобиль көлігінің жүкті бос тиеп тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов навалом106 572 846.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"281.29.11Дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтерУслуги по дезинфекции и дезинсекции265 536.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"238.11.69Өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных прочих389 350.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"280.10.12Күзетшілердің қызметтеріУслуги охранников30 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"235.30.12Құбыр арқылы бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша қызметтерУслуги по снабжению паром и водой горячей по трубопроводам20 222 493.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"261.10.20Телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша байланыс қызметтеріУслуги связи по предоставлению телекоммуникаций проводных500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтерУслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого2 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"019.20.31Сұйытылған пропан және бутанПропан и бутан, сжиженные1685250538 306 116.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"022.22.19Пластмассадан жасалған өзге де буып-түйетін бұйымдарИзделия упаковочные прочие из пластмасс019245510 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"022.19.40Резеңкеден жасалған конвейерлік (тасымалдаушы) ленталар мен қозғалтқыш белдіктерЛенты конвейерные (транспортерные) и ремни приводные из резины7962261 154.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)1690.190.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные796161 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.93.15Флюстік материалдан жасалған қаптамасы немесе өзекшесі бар сым, шыбық, құбыр, пластина, электродтарПроволока, прутки, трубы, пластины, электроды с покрытием или с сердечником из материала флюсового1662000600 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий7964000600 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"035.11.10Электр энергиясыЭлектроэнергия2159241116 333 755.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"036.00.12Ішуге жарамсыз суВода непитьевая114182 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"016.10.10Бойлай тілінген немесе шабылған, бөліктерге кесілген не 6 мм қалыңдықта ашылған орман материалдары; трамвай және темір жолдардың ағаш шпалдары, сіңдірілмегенЛесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разрезанные на части или раскроенные толщиной более 6 мм; шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные, непропитанные113175552 650 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"024.20.14Кескіні дөңгелек емес болат құбырлар мен түтікшелер және қуыскеуекті профильдерТрубы и трубки некруглого сечения и профили пустотелые стальные16815860 689 291.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген, асыл емес (бағалы емес) металдардан жасалған металл бұйымдарИзделия металлические из металлов неблагородных (недрагоценных), не включенные в другие группировки79622710 229 978.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"252.21.19Темір жол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерУслуги вспомогательные для железнодорожного транспорта прочие400 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"261.10.20Телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша байланыс қызметтеріУслуги связи по предоставлению телекоммуникаций проводных2 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"238.11.69Өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных прочих1 020 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"249.41.15Автомобиль көлігінің жүкті бос тиеп тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов навалом106 572 846.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"281.29.11Дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтерУслуги по дезинфекции и дезинсекции265 536.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"238.11.69Өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных прочих389 350.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"280.10.12Күзетшілердің қызметтеріУслуги охранников30 000 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"235.30.12Құбыр арқылы бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша қызметтерУслуги по снабжению паром и водой горячей по трубопроводам20 222 493.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"261.10.20Телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша байланыс қызметтеріУслуги связи по предоставлению телекоммуникаций проводных500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021
060240003963"ENKI" ЖШС ТОО "ENKI"268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтерУслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого2 500 000.00111010000январь-декабрь 2021январь-декабрь 20212021

     

Жүйеге кіру