"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 1 - 50 барлығы 23590
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Құрама камерасы біржақты қызмет көрсету ия КСО2-10-SV номиналды кернеуі 10 кВ, номиналды тогы 1600А дейін дәрежесі, қорғану лар қабықтарының дейін ІР30Камеры сборные одностороннего обслуживан ия КСО2-10-SV номинальное напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 1600А, степень защит ы оболочек до IР3015.03.2023 09:35Тауар
2Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31қуатты басқару шкафыШкаф управления силовой06.03.2023 16:29Тауар
3Написать письмоОТС Нэтуорк28.25.12Кондиционер жүйесі KT2-90/90-N2-M1 (PU). KT2-90/90-N2-M1 кондиционері оңтайлы климаттық жағдайларды жасау үшін тұрақты және айнымалы көлемдегі контейнерлік корпустарда белгіленген ауа температурасын ұстап тұруға және реттеуге арналған. Негізгі мақсат - бөлмедегі ауаны салқындату.Система кондиционирования КТ2-90/90-Н2-М1 (ПУ). Кондиционер КТ2-90/90-Н2-М1 предназначен для поддержания и регулирования заданной температуры воздуха в кузова-контейнерах постоянного и переменного объемов, с целью создания в нём оптимальных климатических условий. Основное назначение - охлаждение воздуха в помещении.23.02.2023 15:35Тауар
4Написать письмоОТС Нэтуорк28.25.12Кондиционер жүйесі KT2-130/90-N2-M1 (MSP). KT2G-130/90-N2-M1 кондиционері оңтайлы климаттық жағдайларды жасау үшін тұрақты және өзгермелі көлемдегі контейнерлік корпустарда белгіленген ауа температурасын ұстап тұруға және реттеуге арналған. Негізгі мақсат - бөлмедегі ауаны салқындату.Система кондиционирования КТ2-130/90-Н2-М1 (МСП). Кондиционер КТ2Г-130/90-Н2-М1 предназначен для поддержания и регулирования заданной температуры воздуха в кузова-контейнерах постоянного и переменного объемов, с целью создания в нём оптимальных климатических условий. Основное назначение - охлаждение воздуха в помещении.23.02.2023 15:35Тауар
5Написать письмоОТС Нэтуорк28.25.12Кондиционер жүйесі KT2-65/65-N2-M1 (SRER). • KT2-65/65-N2-M1 кондиционері оңтайлы климаттық жағдайларды жасау үшін тұрақты және өзгермелі көлемдегі контейнерлік корпустарда белгіленген ауа температурасын ұстап тұруға және реттеуге арналған. Негізгі мақсат - бөлмедегі ауаны салқындату.Система кондиционирования КТ2-65/65-Н2-М1 (СРЭР). • Кондиционер КТ2-65/65-Н2-М1 предназначен для поддержания и регулирования заданной температуры воздуха в кузова-контейнерах постоянного и переменного объемов, с целью создания в нём оптимальных климатических условий. Основное назначение - охлаждение воздуха в помещении.23.02.2023 15:34Тауар
6Написать письмоОТС Нэтуорк29.10.59РБК - Радиоэлектрондық басудың кешені. РБК - Радиоэлектрондық басудың кешені 1,5-3000 МГц диапазонында электромагниттік сәулеленуді іздеуге, анықтауға, бағытты анықтауға, техникалық талдауға, берілетін ақпаратты ұстап алуға, электрондық жағдайды бағалауға арналған.КРЭП - Комплекс радиоэлектронного подавления. КРЭП - Комплекс радиоэлектронного подавления предназначен для поиска, обнаружения, пеленгования, технического анализа электромагнитных излучений в диапазоне 1,5-3000 МГц, перехвата передаваемой информации, оценки радиоэлектронной обстановки. 23.02.2023 15:34Тауар
7Написать письмоОТС Нэтуорк29.10.59АБМК - Арнайы бақылаудың мобильді кешені. • АБМК - Арнайы бақылаудың мобильді кешені жасалған Үй-жайлардағы ақпаратты техникалық арналар арқылы ағып кетуден қорғаудың тиімділігін бағалау.МКСК - Мобильный комплекс специального контроля. • МКСК - Мобильный комплекс специального контроля предназначен для оценки эффективности защиты информации в помещениях от утечки по техническим каналам.23.02.2023 15:33Тауар
8Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Басқару шкафы үшін көп сатылы сква жинного сорғыШкаф управления: для многоступенчатого сква жинного насоса08.02.2023 10:37Тауар
9Написать письмоТулегенова А.М.19.20.21АИ-92-К4 экспортык автомобиль бензинібензин марки АИ-92-К408.02.2023 10:37Тауар
10Написать письмоТулегенова А.М.19.20.26Еуро дизель отыңы, мерзім аралық, Е сұрпы, экологиялық класс К4Топливо дизельное Евро, межсезонное, сорт Е, экологический класс К408.02.2023 10:36Тауар
11Написать письмоЖШС "Nurasyl 18"19.20.21Автомобиль бензиніБензин автомобильный08.02.2023 10:28Тауар
12Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Панельдер тарату сериялы ға ЖБК-SV -ЩО 70Панели распределительные серии НКУ-SV -ЩО 7024.01.2023 14:43Тауар
13Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31В!-ШУ Басқару жәшігіЯщик управления В!-ШУ24.01.2023 14:38Тауар
14Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31ШСН-SV күштік шкафшкаф силовой ШСН-SV24.01.2023 14:38Тауар
15Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31НКУ-SV төмен вольтты тарату құрылғысынизковольтное распределительное устройство НКУ-SV24.01.2023 14:37Тауар
16Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.13.14KSPN-4-Z5-N-21-2,2 бататын сорғы ұңғымалық Q=4,5-5,0 м3/чнасос погружной скважинной KSPN-4-Z 5-N-21-2,2 Q=4,5-5,0 м3/ч24.01.2023 10:30Тауар
17Написать письмоБай болат26.20.11EAGLE ноутбук, әртүрлі конфигурацияларНоутбук EAGLE, различной конфигурации06.01.2023 10:42Тауар
18Написать письмоБай болат26.20.11EAGLE ноутбук, әртүрлі конфигурацияларНоутбук EAGLE, различной конфигурации06.01.2023 10:43Тауар
19Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Жедел тоқ шкафы, тарату құрылғыларына арналған (жеткізу желісінің кернеуі 22 OВ, УХЛ4, IP32) СТ 2399-1917-01-ЖШС-03-2020 «Кернеуі 1000 В-қа дейінгі төменвольтты кернеумен жиынтықтық құрылғылар ТУ)Шкаф оперативного тока, для распределительного устройства (Напряжение питающей сети 22 ОВ, УХЛ4, IP32) СТ 2399-1917-01-ТОО-03-2020 "Устройства комплектные низковольтные напряжением до 1000В. ТУ)29.11.2022 10:58Тауар
20Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд800 Шқ 25Кран шаровой SV Ду800 Ру25 под приварку полнопроходной14.11.2022 11:48Тауар
21Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 125 Шқ 25SV Кран шаровый фланцевый ДУ 125 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
22Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 80 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку с редуктором ДУ 80 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
23Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 80 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 80 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
24Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 600 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 600 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
25Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд800 Шқ 25Кран шаровой SV Ду800 Ру25 под приварку14.11.2022 11:48Тауар
26Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 500 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 500 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
27Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 400 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 400 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
28Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 400 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку полнопроходной ДУ 400 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
29Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 300 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 300 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
30Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 300 Шқ 25SV Кран шаровый полнопроходной под приварку ДУ 300 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
31Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 250 Шқ 25SV Кран шаровый полнопроходной под приварку ДУ 250 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
32Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 200 Шқ 25SV Кран шаровый полнопроходной под приварку ДУ 200 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
33Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 150 Шқ 25SV Кран шаровый фланцевый ДУ 150 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
34Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 80 Шқ 25SV Кран шаровый фланцевый ДУ 80 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
35Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 50 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 50 Ру 4014.11.2022 11:47Тауар
36Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 40 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 40 Ру 4014.11.2022 11:47Тауар
37Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 20 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 20 Ру 4014.11.2022 11:47Тауар
38Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 32 Шқ 40SV Кран шаровый фланцевый ДУ 32 Ру 4014.11.2022 11:46Тауар
39Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 32 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 32 Ру 4014.11.2022 11:45Тауар
40Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 25 Шқ 40SV Кран шаровый под приварку ДУ 25 Ру 4014.11.2022 10:02Тауар
41Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 25 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 25 Ру 4014.11.2022 11:45Тауар
42Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 20 Шқ 40SV Кран шаровый фланцевый ДУ 20 Ру 4014.11.2022 11:45Тауар
43Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 15 Шқ 40Кран шаровый муфтовый ДУ 15 Ру 4014.11.2022 11:11Тауар
44Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 10 Шқ 40Кран шаровый муфтовый ДУ 10 Ру 4014.11.2022 11:12Тауар
45Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 15 Шқ 40Кран шаровый под приварку ДУ 15 Ру 4014.11.2022 11:45Тауар
46Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 80 Шқ 16SV Кран шаровый фланцевый ДУ 80 Ру 1614.11.2022 11:13Тауар
47Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 700 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку полнопроходной ДУ 700 Ру 2514.11.2022 11:13Тауар
48Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 600 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку полнопроходной ДУ 600 Ру 2514.11.2022 10:08Тауар
49Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 20 Шқ 40SV Кран шаровый под приварку ДУ 20 Ру 4014.11.2022 10:08Тауар
50Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 500 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку полнопроходной ДУ 500 Ру 2514.11.2022 10:08Тауар

Жүйеге кіру