"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 1 - 50 барлығы 23701
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмоТК Метакон25.99.29Су ағатын кәрiз жүйесiнiӊ люктерiЛюки водосточной канализации30.01.2024 09:09Тауар
2Написать письмоТК Метакон25.99.29Бақылау құдықтарына арналған люктерi Люки смотровых колодцев30.01.2024 09:09Тауар
3Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Панельдер тарату сериялы ға ЖБК-SV -ЩО 70Панели распределительные серии НКУ-SV -ЩО 7030.01.2024 09:09Тауар
4Написать письмоТулегенова А.М.19.20.26Еуро дизель отыңы, қыстық, 0 класты, экологиялық класс К4Топливо дизельное Евро, зимнее, класса 0, экологический класс К430.01.2024 09:10Тауар
5Написать письмоТулегенова А.М.19.20.21АИ-92-К4 экспортык автомобиль бензинібензин марки АИ-92-К430.01.2024 09:10Тауар
6Написать письмоТК Метакон25.99.29Су ағатын кәрiз жүйесiнiӊ люктерiЛюки водосточной канализации30.01.2024 09:11Тауар
7Написать письмоТК Метакон25.99.29Бақылау құдықтарына арналған люктерi Люки смотровых колодцев30.01.2024 09:11Тауар
8Написать письмоТК Метакон25.94.11U-Тәрiздi Анкерлiк БұрандамаБолты анкерные U-образные30.01.2024 09:12Тауар
9Написать письмоТК Метакон25.99.29КонсольКонсоль30.01.2024 09:12Тауар
10Написать письмоТК Метакон25.99.29БилоБило30.01.2024 09:12Тауар
11Написать письмоТК Метакон25.99.29Керме арқау Арматура натяжная30.01.2024 09:13Тауар
12Написать письмоТК Метакон25.11.23Электр таратудың әуе желілері тіректерінің болат конструкциялары және 35 кВ және одан да жоғары кернеулі шағын станцияның ашық таратқыш қондырғыларының порталдарыКонструкции стальные опор воздушных линий электропередачи ( ВЛ) и порталы открытых распределительных устройств подстанций ( ОРУ) напряжением 35 кВ и выше30.01.2024 09:14Тауар
13Написать письмоТК Метакон25.11.22Байланыс объектiлерiнiң торшалы мұнаралы және дiңгектi құрылыстарының болат құрастырылымдары Конструкции стальные мачтовых и башенных решетчатых сооружений объетов связи30.01.2024 09:14Тауар
14Написать письмоТК Метакон25.11.23Электр таратудың әуе желілері тіректерінің болат конструкциялары және 35 кВ және одан да жоғары кернеулі шағын станцияның ашық таратқыш қондырғыларының порталдарыКонструкции стальные опор воздушных линий электропередачи ( ВЛ) и порталы открытых распределительных устройств подстанций ( ОРУ) напряжением 35 кВ и выше30.01.2024 09:14Тауар
15Написать письмоТемирбетон23.61.20Қосалқы станциялы темірбетон бұйымдары ФК типтіИзделия железобетонные подстанционные фундаменты типа ФК11.01.2024 14:52Тауар
16Написать письмоТемирбетон23.61.11ПФ типті темірбетон плиталарПлиты железобетонные типа ПФ11.01.2024 14:53Тауар
17Написать письмоТемирбетон23.61.20П ӨкшілегіПодпятники типа П11.01.2024 14:53Тауар
18Написать письмоТемирбетон23.61.20Темірбетонды тіреулер СЦП үлгісіменСтойки железобетонные типа СЦП11.01.2024 14:53Тауар
19Написать письмоТемирбетон23.61.12ФБС үлгісімен бетон блоктары қабырғаларға және жертөлесіне арналғанБлоки бетонные для стен подвалов типа ФБС11.01.2024 14:54Тауар
20Написать письмоТемирбетон23.61.20СНЦс типті қалалық көлік түйіскен тораптарының және сыртқы жарықтандыру темірбетон тіректеріОпора железобетонная наружного освещения и контактных сетей городского транспорта типа СНЦс11.01.2024 14:54Тауар
21Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.13.14KSPN-4-Z5-N-21-2,2 бататын сорғы ұңғымалық Q=4,5-5,0 м3/чнасос погружной скважинной KSPN-4-Z 5-N-21-2,2 Q=4,5-5,0 м3/ч11.01.2024 14:54Тауар
22Написать письмоТемирбетон23.61.11АОП типті анкерлі-тіреу плиталарыАнкерно-опорная плита типа АОП11.01.2024 14:54Тауар
23Написать письмоТемирбетон23.61.20Жоғары вольтті-сигналды жұйесінің теміржол автобөгетінің тіреулері С111 үлгісіменОпоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог типа С11111.01.2024 14:54Тауар
24Написать письмоТемирбетон23.61.20Жоғары вольтті-сигналды жұйесінің теміржол автобөгетінің тіреулері С101 үлгісіменОпоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог типа С10111.01.2024 14:55Тауар
25Написать письмоТемирбетон23.61.20Жоғары вольтті-сигналды жұйесінің теміржол автобөгетінің тіреулері С 2/11,1 үлгісіменОпоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог типа С 2/11,111.01.2024 14:55Тауар
26Написать письмоТемирбетон23.61.20Жоғары вольтті-сигналды жұйесінің теміржол автобөгетінің тіреулері С 2,55/10,1 үлгісіменОпоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог типа С 2,55/10,111.01.2024 14:55Тауар
27Написать письмоТемирбетон23.61.20Жоғары вольтті-сигналды жұйесінің теміржол автобөгетінің тіреулері С 1,85/10,1 үлгісіменОпоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог типа С 1,85/10,111.01.2024 14:55Тауар
28Написать письмоТемирбетон23.61.20МСЦ маркалы күшейтілген темірбетонды бағдаршам діңгегіМачты светофоров железоебтонные центрифугированные марки МСЦ11.01.2024 14:55Тауар
29Написать письмоТемирбетон23.61.20Темірбетонды плиталар аэродромның төсенішіне қолданылатын ПАГ үлгісіменПлиты железобетонные для аэродромных покрытий типа ПАГ11.01.2024 14:55Тауар
30Написать письмоТемирбетон23.61.11Ернелі бетон және темірбетон тастары БР үлгісіменКамни бетонные и железобетонные бортовые типа БР11.01.2024 14:55Тауар
31Написать письмоТемирбетон23.61.20Темірбетон қадауы С үлгісіменСваи железобетонные типа С11.01.2024 14:55Тауар
32Написать письмоТемирбетон23.61.20ГК типті теңестіруші жүкГруз компенсаторный типа ГК11.01.2024 14:55Тауар
33Написать письмоТемирбетон23.61.20БЛ типті балластникБалластник типа БЛ11.01.2024 14:55Тауар
34Написать письмоТемирбетон23.61.11Қосалқы станциялы темірбетон бұйымдары П3-Р типті жүктеме плитасыИзделия железобетонные подстанционные плита пригрузочная типа П3-Р11.01.2024 14:56Тауар
35Написать письмоТемирбетон23.61.11Ғимараттар мен құрылыстарға арналған көпқуысты жабында темірбетон ПБ типті плиталарПлиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений типа ПБ11.01.2024 14:56Тауар
36Написать письмоТемирбетон23.61.11Канализация құдықтарына,су,газ өткізгіш жүйелеріне арналған бетон және темірбетон контрукциялары ПП үлгісіменКонструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей типа ПП11.01.2024 14:56Тауар
37Написать письмоТемирбетон23.61.11Канализация құдықтарына,су,газ өткізгіш жүйелеріне арналған бетон және темірбетон контрукциялары ПН үлгісіменКонструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей типа ПН11.01.2024 14:56Тауар
38Написать письмоТемирбетон23.61.12Канализация құдықтарына,су,газ өткізгіш жүйелеріне арналған бетон және темірбетон контрукциялары КС үлгісіменКонструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей типа КС11.01.2024 14:56Тауар
39Написать письмоТемирбетон23.61.20П6В типті темірбетонды өнеркәсіптік қоршау панеліПанель промограды железобетонная типа П6В11.01.2024 14:56Тауар
40Написать письмоТемирбетон23.61.20УБ типті темірбетондык тіректер, ПМЖ типті прожекторлы мачта темірбетоныОпора железобетонная типа УБ прожекторная мачта железобетонная типа ПМЖ11.01.2024 14:57Тауар
41Написать письмоТемирбетон23.61.20ПБ типті темірбетондык тіректер, ПМЖ типті прожекторлы мачта темірбетоныОпора железобетонная типа ПБ прожекторная мачта железобетонная типа ПМЖ11.01.2024 14:57Тауар
42Написать письмоЖШС "Nurasyl 18"19.20.21Автомобиль бензиніБензин Автомобильный11.01.2024 14:57Тауар
43Написать письмоТемирбетон23.61.12Қосалқы станциялы темірбетон бұйымдары: ОП типті темірбетон плиталарИзделия железобетонные подстанционные: опорная плита типа ОП11.01.2024 14:58Тауар
44Написать письмоТемирбетон23.61.20СТ типті темірбетон бағанаСтолбик железобетонный типа СТ11.01.2024 14:58Тауар
45Написать письмоТемирбетон23.61.11Қосалқы станциялы темірбетон бұйымдары П-3и, П-4 типті тірек-анкерлі плиталарИзделия железобетонные подстанционные опорно-анкерная плита типа П-3и, П-411.01.2024 14:58Тауар
46Написать письмоТемирбетон23.61.11Қосалқы станциялы темірбетон бұйымдары НСП типті плиталар, АЦ типті анкерлі цилиндрИзделия железобетонные подстанционные плита типа НСП, анкерный цилиндр типа АЦ11.01.2024 14:59Тауар
47Написать письмоТемирбетон23.61.11Қосалқы станциялы темірбетон бұйымдары ПН 32.9 типті плиталарИзделия железобетонные подстанционные плита типа ПН 32.911.01.2024 14:59Тауар
48Написать письмоТемирбетон23.61.11П3-Р типті темірбетонды жүктеме плитасыПлита пригрузочная железобетонная типа П3-Р11.01.2024 14:59Тауар
49Написать письмоТемирбетон23.61.20Ағаш тіреулерге арналған темірбетон тіреуіш 0,38-35 кВ және байланыс үшін ПР, ПТ маркасыПриставки железобетонные для деревянных опор 0,38-35 кВ и связи марки ПР, ПТ11.01.2024 14:59Тауар
50Написать письмоТемирбетон23.61.20Стақан тәрізді фундаментер жөғарғы сенімділікті центрафуга арқылы шығарылатын ықтары ТАН, ТСН маркалыФундаменты стаканные повышенной надёжности для центрифугированных опор контактной сети марки ТАН, ТСН11.01.2024 14:59Тауар

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.